3-6790 Senaat: FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - Anciënniteitsvoorwaarden

Bulletin van Vragen en Antwoorden 3-89 van 3/4/2007 - Vraag gesteld door Brotcorne Christian