480 Kamer: Tijdelijke of mobiele werkplaatsen. - Koninklijk besluit. - Opbouw festivals

Bulletin van vragen en antwoorden - Kamer 02/05/2006 - Vraag gesteld door Guido De Padt