Parlementaire vragen

U vindt hier de parlementaire vragen en antwoorden die in de kamer en de senaat gesteld worden en die verband houden met welzijn op het werk.

959 Kamer - Geweld tegen ambtenaren in het kader van controles

958 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

957 Kamer - De tewerkstelling van personen met een handicap binnen de overheidsdiensten die binnen uw bevoegdheid vallen en op uw kabinet

160 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

925 Kamer - Besprekingen over telewerk bij de Nationale Arbeidsraad

768 Kamer - De uitvoering van advies nr. 1.528 van de Nationale Arbeidsraad over de omkadering van structureel telewerk

906 Kamer - Arts-specialisten in opleiding - Arbeidsomstandigheden

864 Kamer - Knelpuntberoepen - Arbeidsongeschikte en invalide werknemers