Parlementaire vragen

U vindt hier de parlementaire vragen en antwoorden die in de kamer en de senaat gesteld worden en die verband houden met welzijn op het werk.

620 Kamer: Overleg met de Nationale Arbeidsraad in verband met alcohol- en drugtests op de werkvloer.

608 Kamer: Gebrek aan aflevering van documenten door sommige veiligheids- en gezondheidscoördinatoren. - Bouwen en vervreemden van particuliere gezinswoningen.- Verlijden van notariële akten.

588 Kamer: Interbedrijfsgeneeskundige diensten (IBGD)- Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

565 Kamer - Technische en medische inspectie - personeelstekort

361 Kamer: Nucleaire bedrijven klasse 1 - Veiligheid - Inspectiebezoeken

534 Kamer: <@#&>Medische follow-up van het personeel van kerncentrales en andere <@#&>nucleaire<@#&> installaties <@#&>

526 Kamer: Welzijn op het werk - Coördinatie van de koninklijke besluiten

524 Kamer: De vermindering van het aantal arbeidsongevallen

524 Kamer: Bedrijven. - Arbeidsgeneesheren. - Jaarlijks verslag

473 Kamer: Onderzoek naar de bereidheid van werkgevers om oudere werknemers aan te werven