Parlementaire vragen

U vindt hier de parlementaire vragen en antwoorden die in de kamer en de senaat gesteld worden en die verband houden met welzijn op het werk.

2083 Kamer: de kosten van vijftigers op de arbeidsmarkt

2063 Kamer: de toename van het aantal arbeidsongevallen

23 Kamer: Anti-pestwet». - Bescherming werknemers. - Aangiften

18 Kamer: Effecten van de wijzigingen aan de anti-pestwet

33 Kamer: FOD. - Organisatie en werking. - Peiling naar mening belastingplichtigen

P848 Kamer: De werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

688 Kamer: Bedrijven. - Pestgedrag. - Studie KULeuven

677 Kamer: Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk

620 Kamer: Overleg met de Nationale Arbeidsraad in verband met alcohol- en drugtests op de werkvloer.