Parlementaire vragen

U vindt hier de parlementaire vragen en antwoorden die in de kamer en de senaat gesteld worden en die verband houden met welzijn op het werk.

17290 Kamer - Het overleg en de samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren en behandelend geneesheren

15300 Kamer - het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 over het re-integratieplan voor arbeidsongeschikte werknemers

P1630 Kamer - De herintegratie van langdurig zieken

574 Kamer - Responsabiliseringssysteem voor arbeidsongeschikte werknemers

563 Kamer - Responsabilisering invaliden

572 Kamer - Responsabiliseringsmechanisme voor arbeidsongeschikte werknemers

P0883 Kamer - Het stijgend aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt

528 Kamer - De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval

273 Kamer - Geestelijke gezondheid en werk

2338 Kamer - De progressieve werkhervatting