Asbest - Publicaties

Factsheet 51 over asbest in de bouwsector (EU-OSHA - 2004)

Alle werknemers die in de bouw, het onderhoud en de schoonmaak tewerkgesteld worden, lopen een potentieel risico van blootstelling aan asbest.

Deze informatiefiche van het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) legt uit wat asbest is, wat de effecten ervan op de gezondheid zijn, waar dat zich kan bevinden en wie eraan kan worden blootgesteld. Zij bespreekt de asbestverwijderingswerkzaamheden niet. De fiche stelt sommige voorbeelden van goede praktijken voor, maar geeft geen gedetailleerde instructies. Indien u vermoedt dat u aan asbest op het werk wordt blootgesteld, contacteer dan uw controle-instantie of andere bevoegde organen.

Deze informatiefiche is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Publicaties > Factsheet 51 - Asbest in de bouw.

Het Asbestfonds: 5-jarig bestaan (AFA - België - 2012)

Naar aanleiding van zijn 5-jarige bestaan blikt het asbestfonds (AFA) terug op de evolutie die het heeft doorgemaakt gedurende deze eerste jaren.

Deze terugblik is in een toegankelijk en didactisch verslag gegoten.

Het verslag is beschikbaar op de website van het Asbestfonds, in de rubriek Brochures & formulieren > Verslag n.a.v. het 5-jarig bestaan van het AFA: Het Asbestfonds - 5-jarig bestaan (2007-2012) (PDF).

Dossier over asbest op bouwwerven: Asbest en vervangingsvezels (Constructiv – België - 2020)

Constructiv, de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, heeft een dossier uitgegeven met voorzorgsmaatregelen, een fotocatalogus, de meest voorkomende vervangingsvezels en praktische aanbevelingen bij het omgaan met asbesthoudende materialen op bouwwerken.

Dat dossier is beschikbaar op www.buildingyourlearning.be, de digitale bibliotheek van Constructiv, in de rubriek Publicaties > zoeken > Asbest en vervangingsvezels.

Asbestmemorandum van de sociale partners van de bouwsector (Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk – België - 2015)

De sociale partners van de Vaste Commissie Bouw van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben op 18 juni 2015 een asbestmemorandum ondertekend. Dat memorandum is tot stand gekomen na besprekingen in het Asbestforum van de Vaste Commissie Bouw. De sociale partners willen daardoor meer aandacht vragen voor de asbestproblematiek en opkomen voor meer verantwoord werken bij de asbestverwijdering.

Sociale Partners in het Asbestforum van de Vaste Commissie Bouw - Memorandum aan de ministers bevoegd voor asbest (PDF – 487 kB)