CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Regelgeving | Collectieve beschermingsmiddelen (CBM) - Regelgeving

Print RSS

Collectieve beschermingsmiddelen (CBM) - Regelgeving

Het KB van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen regelt het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM) en heeft betrekking op de werkgevers, de hiërarchische lijn en de werknemers.

Dat KB werd op 7 oktober 2013 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het is opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk (Titel VII, Hoofdstuk III).

Bijlage II van dat KB is in het bijzonder interessant en licht de activiteiten en omstandigheden toe waarvoor de CBM ter beschikking moeten worden gesteld.

Ook in de wetgeving omtrent arbeidsmiddelen zijn er bepalingen over CBM terug te vinden (vaak wordt gesproken van beschermingsmaatregelen i.p.v. beschermingsmiddelen).

Het gaat dan over deze KB’s (gecoördineerde teksten op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg):

Collectieve beschermingsmiddelen leunen bovendien vaak dicht aan bij machines; als ze er al geen deel van uitmaken, dan zullen ze toch vaak dienen om mensen van machines af te schermen. Daarom is ook het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines relevant. Zo zijn er bijvoorbeeld CBM die voldoen aan de definitie van een veiligheidscomponent uit bijlage V van dat KB.

Meer informatie daarover en de reglementaire tekst staan op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Collectieve en individuele bescherming > Collectieve beschermingsmiddelen.