Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) - Regelgeving

  • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de internetsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het werk > Organisatorische structuren > Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.