Roken op het werk - Regelgeving

  • Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook

    Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk> Arbeidsplaatsen > Basiseisen > Bescherming tegen tabaksrook op het werk.

    Die reglementering is van toepassing op alle werknemers en de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de welzijnswet.

  • Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van elektronische sigaretten

    Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in de rubriek Gezondheid > Zorg voor jezelf >Rookproducten en e-sigaretten > Specifieke regelgeving voor elektronische sigaretten.