CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Regelgeving

Print RSS

Regelgeving

In deze module vindt u links naar informatie over de regelgeving over welzijn op het werk. Deze wetgeving omvat een geheel van bepalingen met betrekking tot de preventie en bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats, met inbegrip van de aspecten over de hygiëne op de werkplek en de psychosociale aspecten op het werk (waaronder stress, geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag).

De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van Belgische regelgeving over het welzijn op het werk behoort tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waarbij onder meer Europese richtlijnen en internationale conventies betreffende het welzijn op het werk in Belgisch recht worden omgezet.

 

Oudere werknemers - Regelgeving

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - Regelgeving

Preventieadviseur - Regelgeving

Psychosociale risico's - Regelgeving

Reprotoxische stoffen - Regelgeving

Risicoanalyse - Regelgeving

Roken op het werk - Regelgeving

Terug aan het werk - Regelgeving

Thermische omgeving - Regelgeving

Trillingen - Regelgeving