Taxonomy term

16.06.2020
Biologische agentia

Wijziging van de Europese richtlijn over biologische agentia

Op 4 juni 2020 verscheen de richtlijn 2020/739 van de Europese Unie tot wijziging van bijlage III bij de richtlijn 2000/54/EG wat betreft de opneming...

Feuille de route de Co-Prev pour le contact tracing

Co-Prev, l’association de Services Externes pour la Prévention et la Protection au travail (SEPPT) a élaboré une feuille de route pour le contact tracing dans les entreprises et les collectivités.

Draaiboek van Co-Prev voor contact tracing

Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.
24.08.2020
Biologische agentia
Landbouw, bosbouw en visserij

EU-richtsnoeren ter bescherming van de gezondheid van seizoenarbeiders in tijden van COVID-19

De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd om de bescherming van seizoenarbeiders in de Europese Unie (EU) in de context van de...
24.08.2020
Agents biologiques
Agriculture, sylviculture et pêche

Lignes directrices de l'UE pour la protection de la santé des travailleurs saisonniers en période de COVID-19

Des lignes directrices visant à assurer la protection des travailleurs saisonniers dans l’Union Européenne (UE) dans le contexte de la pandémie de...
26.08.2020
Biologische agentia

COVID-19-pandemie maakt het nog noodzakelijker om werkenden te beschermen tegen blootstelling aan biologische agentia

Met een nieuw verslag waarin de bevindingen van een groot project van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)...
06.08.2020
Biologische agentia

Verklaring van de sociale partners over COVID-19-tests in het kader van het werk

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk gaan niet akkoord met het voorstel dat werkgevers vrijblijvend aan hun...
06.08.2020
Agents biologiques

Déclaration des partenaires sociaux sur les tests COVID-19 dans le cadre du travail

Les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail ne sont pas d’accord avec la proposition visant à donner...
Preventieadviseur

Werkinstructie voor contact tracing van het VVIB

VVIB, de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen, heeft een werkinstructie opgesteld voor risicobeoordeling en contact tracing met betrekking tot COVID-19 positieve werknemers, om bedrijven te helpen bij het effectief beheren van COVID-19 positieve gevallen, zodat verspreiding wordt voorkomen en de...
Conseiller en prévention

Instruction de travail de l’AMTI pour le suivi des contacts

L’AMTI, l’Association des Médecins du Travail Internes, a rédigé une instruction de travail pour l’évaluation du risque et le suivi des contacts des travailleurs positifs au COVID-19, afin d’aider les entreprises à gérer efficacement les cas positifs de COVID-19 pour prévenir la propagation du...