Taxonomy term

04.07.2019

Eurofound jaarboek 2015-2018 ‘Leven en werken in Europa’

Het jaarboek “Living and working in Europe 2015–2018” (Leven en werken in Europa 2015-2018) geeft de activiteit weer van de Europese Stichting tot...
04.07.2019

Yearbook 2015-2018 d'Eurofound "Vivre et travailler en Europe"

L’annuaire “Living and working in Europe 2015–2018” (Vivre et travailler en Europe 2015-2018) rassemble les travaux de la Fondation européenne pour l...
03.12.2019

Eurofound werkprogramma 2020

De raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft haar ambitieus werkprogramma...
03.12.2019

Programme de travail 2020 d’Eurofound

Le conseil d'administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) a établi son...
06.01.2020
Terug aan het werk / Gezondheid van de werknemer

Beleidsnota van Eurofound over chronische gezondheidsproblemen op de werkplek

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een beleidsnota gepubliceerd over hoe men chronische...
06.01.2020
Retour au travail

Note stratégique d’Eurofound relative aux problèmes de santé chroniques sur le lieu de travail

La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) a publié une note stratégique sur la façon dont on...
09.01.2020

Beleidsnota van Eurofound over integratie en werkomstandigheden van werknemers van buitenlandse oorsprong

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een beleidsnota gepubliceerd over hoe de...
09.01.2020

Note stratégique d’Eurofound sur l’intégration et les conditions de travail des travailleurs d’origine étrangère

La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) a publié une note stratégique sur la manière dont le...