Taxonomy term

Vervoer en opslag / Administratieve en ondersteunende diensten

Diverse initiatieven rond platformwerkers

Op Europees vlak zijn er enkele initiatieven om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te reglementeren. 

Arbeidsongevallen

Platformwerk: nieuwe stap naar een Europese richtlijn

Op 2 februari 2023 keurde het Europees Parlement een besluit goed om onderhandelingen met de lidstaten te starten over nieuwe maatregelen om de voorwaarden voor werknemers op digitale arbeidsplatforms te verbeteren. De kans is hierdoor groot dat hierover nog dit jaar een Europese richtlijn wordt goedgekeurd.

13.11.2017
Administratieve en ondersteunende diensten

Bescherming van werknemers in de online economie

Door de snelle groei van de online economie neemt het aantal atypische arbeidsvormen toe, bijvoorbeeld occasioneel werk, werken op oproepbasis en...
28.10.2020
Administratieve en ondersteunende diensten

Beleidslijnen vanuit toekomstscenario's voor platformwerk

Platformwerk, het koppelen van vraag en aanbod van betaalde arbeid via een online platform, is momenteel nog kleinschalig, maar zal naar verwachting...
30.07.2021

Op de blog: diverse initiatieven rond platformwerkers

Op Europees vlak zijn er initiatieven om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te reglementeren.
29.10.2021
Administratieve en ondersteunende diensten

Literatuuronderzoek van EU-OSHA over platformwerkers

Een nieuw literatuuronderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) brengt de uitdagingen waarmee digitale...
13.12.2021
Vervoer en opslag / Administratieve en ondersteunende diensten

De arbeidsomstandigheden van platformwerkers verbeteren

De Europese Commissie heeft recent een reeks maatregelen voorgesteld om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren en de duurzame...
21.02.2022
Vervoer en opslag / Administratieve en ondersteunende diensten

Beleidsnota van EU-OSHA over platformwerk in de EU: regelgeving, beleid en initiatieven

In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de bevindingen en lessen uit een...
15.03.2022

Casestudy’s van EU-OSHA over digitale arbeidsplatforms en de uitdagingen op het gebied van VGW

In vier nieuwe casestudy’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de risico’s en uitdagingen op het...
22.03.2022
Administratieve en ondersteunende diensten

Rapport van EU-OSHA over digitale arbeidsplatforms en de uitdagingen op het gebied van VGW

Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat de voornaamste bevindingen die voortvloeien...