Taxonomy term

Diverse initiatieven rond platformwerkers

Op Europees vlak zijn er enkele initiatieven om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te reglementeren. 

28.10.2020

Beleidslijnen vanuit toekomstscenario's voor platformwerk

Platformwerk, het koppelen van vraag en aanbod van betaalde arbeid via een online platform, is momenteel nog kleinschalig, maar zal naar verwachting...
30.07.2021

Op de blog: diverse initiatieven rond platformwerkers

Op Europees vlak zijn er initiatieven om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te reglementeren.
29.10.2021

Literatuuronderzoek van EU-OSHA over platformwerkers

Een nieuw literatuuronderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) brengt de uitdagingen waarmee digitale...
13.12.2021

De arbeidsomstandigheden van platformwerkers verbeteren

De Europese Commissie heeft recent een reeks maatregelen voorgesteld om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren en de duurzame...
21.02.2022

Beleidsnota van EU-OSHA over platformwerk in de EU: regelgeving, beleid en initiatieven

In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de bevindingen en lessen uit een...
15.03.2022

Casestudy’s van EU-OSHA over digitale arbeidsplatforms en de uitdagingen op het gebied van VGW

In vier nieuwe casestudy’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de risico’s en uitdagingen op het...
22.03.2022

Rapport van EU-OSHA over digitale arbeidsplatforms en de uitdagingen op het gebied van VGW

Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat de voornaamste bevindingen die voortvloeien...
27.09.2022

Podcast van Eurofound over platformwerk

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) biedt op zijn website onder de noemer “Eurofound Talks” een...