COVID-19

COVID-19 is een nieuwe infectieziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 coronavirus. Het virus, dat waarschijnlijk afkomstig is van dieren, werd in 2019 voor het eerst vastgesteld in China. Het werd snel overgedragen van mens tot mens en heeft zich ondertussen vrijwel wereldwijd verspreid (pandemie).

Sommige geïnfecteerde personen worden niet ziek maar kunnen toch besmettelijk zijn. Anderen ontwikkelen een eerder beperkt ziektebeeld met griepachtige symptomen en infecties van de luchtwegen.

Bij bepaalde geïnfecteerde personen kan een zwaar ziektebeeld optreden met onder meer longontsteking en de nood aan beademing op intensieve zorgen. Het virus kan dodelijk zijn.

In 2002 werden we al geconfronteerd met het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) en in 2012 met het MERS-virus (Middle East respiratory syndrome), beide behorende tot de Coronavirussen, maar de verspreiding werd toen snel door maatregelen ingeperkt. Voor het SARS-CoV-2 was dit helaas niet het geval.

Goede praktijken

COVID-19 - Sensibiliseringsmateriaal

Sinds de COVID-19-pandemie in België vanaf maart 2020 moeten in ondernemingen en organisaties de nodige maatregelen getroffen worden om werknemers en klanten te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Parlementaire vragen

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Het toezicht op de naleving van de maatregelen door de bedrijven

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Parlementaire vragen over de generieke gids tegen de verspreiding van COVID-19 op het werk

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - De categorisering van COVID-19 in de lijst van biologische agentia

 • Kamer – actualiteitsdebat op 8 april 2020 over de coronaviruscrisis en de impact op de werkgelegenheid

COVID-19 - Regelgeving

Regelgeving over biologische agentia

De regelgeving met betrekking tot de biologische agentia is opgenomen in boek VII van de codex over het welzijn op het werk (PDF, 577 KB).

Meer info daarover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Biologische agentia.

Richtlijn van de Europese Commissie

Alle Europese lidstaten dienen deze richtlijn om te zetten in nationale regelgeving tegen uiterlijk 24 november 2020.

Erkenning als beroepsziekte

Covid-19 is erkend als beroepsziekte.

Wie kan in aanmerking komen voor een schadeloosstelling?

 • Werknemers uit de zorgsector:
  • loontrekkenden met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidszorg werken
  • en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus.
 • Werknemers uit cruciale en essentiële sectoren tijdens de lockdown

Deze werknemers kunnen erkend worden op voorwaarde dat:

 • het SARS-COV-2-virus is opgelopen tijdens de periode van afzondering (18 maart-17 mei 2020);
 • ze niet konden telewerken en door hun arbeidsomstandigheden geen 1,5 m afstand konden bewaren.

Meer informatie over de aanvraag van een schadeloosstelling is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris): 501-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (privésector - gezondheidszorg en cruciale sectoren).

In de praktijk

 • Generieke gids
  Generieke gids
  Biologische agentia

  Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

  Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal...
 • coronavirus
  coronavirus
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  Coronavirus: checklist preventie op de werkvloer

  Een mogelijke besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Om dat risico te evalueren heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een checklist voor zelfcontrole...
 • vvibamti
  vvibamti
  Preventieadviseur

  Werkinstructie voor contact tracing van het VVIB

  VVIB, de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen, heeft een werkinstructie opgesteld voor risicobeoordeling en contact tracing met betrekking tot COVID-19 positieve werknemers, om bedrijven te helpen bij het effectief beheren van COVID-19 positieve gevallen, zodat verspreiding wordt voorkomen en de...
 • napo
  napo
  Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Spier- en skeletaandoeningen: hulpmiddelen voor groepsgesprekken op de werkplek

  Twee toolkits om de problematiek van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek aan te pakken zijn nu in meerdere talen beschikbaar en kunnen gecombineerd gebruikt worden.
 • contact tracing
  contact tracing

  Draaiboek van Co-Prev voor contact tracing

  Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

Nieuws en evenementen

 • reiniging
  reiniging
  20.10.2020

  Op de blog: 2e sensibiliseringscampagne rond respect voor de huishoudhulp

  Op 14 september 2020 lanceerde het werkbaarheidsfonds voor de dienstencheques een tweede grote sensibiliseringscampagne “Niks hocus pocus! Dit is...
 • Love your tools
  Love your tools
  19.10.2020

  Op de blog: Campagne “Love your tools”

  De sociale partners van de houtnijverheid lanceren de campagne ‘Love your tools’. Hoofddoel hiervan is om het aantal arbeidsongevallen in deze sector...
 • sead
  sead
  14.10.2020

  Lancering van de website over het SEAD onderzoek

  "Sustainable Employment in the Age of Digitalisation" (SEAD) is een onderzoeksproject gefinancierd door het "Belgisch federaal...