COVID-19

COVID-19 is een nieuwe infectieziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 coronavirus. Het virus, dat waarschijnlijk afkomstig is van dieren, werd in 2019 voor het eerst vastgesteld in China. Het werd snel overgedragen van mens tot mens en heeft zich ondertussen vrijwel wereldwijd verspreid (pandemie).

Sommige geïnfecteerde personen worden niet ziek maar kunnen toch besmettelijk zijn. Anderen ontwikkelen een eerder beperkt ziektebeeld met griepachtige symptomen en infecties van de luchtwegen.

Bij bepaalde geïnfecteerde personen kan een zwaar ziektebeeld optreden met onder meer longontsteking en de nood aan beademing op intensieve zorgen. Het virus kan dodelijk zijn.

In 2002 werden we al geconfronteerd met het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) en in 2012 met het MERS-virus (Middle East respiratory syndrome), beide behorende tot de Coronavirussen, maar de verspreiding werd toen snel door maatregelen ingeperkt. Voor het SARS-CoV-2 was dit helaas niet het geval.

Goede praktijken

 • COVID-19 – Sensibiliseringsmateriaal - Webinars

 • COVID-19 – Sensibiliseringsmateriaal – Hulpmiddelen

Evaluatie van mondmaskers

Een alternatief testprotocol (Alternative Test Protocol, ATP) werd ontwikkeld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om het veilig gebruik van maskers die niet voldoen aan de wettelijke normen mogelijk te maken.

Het ATP is ontwikkeld in het kader van een tekort aan mondmaskers van het type FFP2 aan het begin van de COVID 19-crisis.

Dit protocol maakt het mogelijk om volgens een korte procedure te bepalen of niet-conforme maskers, die onder normale omstandigheden niet konden worden vrijgegeven, van voldoende kwaliteit zijn om als chirurgisch masker te worden gebruikt.

De maskers werden geëvalueerd op:

1. de filtercapaciteit van het maskermateriaal;

2. de inwendige lekkage bepaald op basis van een vereenvoudigd geschiktheidsonderzoek.

De eindevaluatie van het masker kan zijn:

 1. "FFP2 volgens ATP-protocol": masker dat alleen als FFP2 mag worden gebruikt als er geen FFP-masker is gecertificeerd volgens EN 149;
 2. "FFP2 tape neus volgens ATP-protocol" (masker op de neusbrug te plakken): alleen te gebruiken als er niet genoeg maskers beschikbaar zijn die alle tests hebben doorstaan;
 3. "FFP2-tapes volgens ATP-protocol" (voldoet niet aan de lektest): niet geschikt als FFP2, kan alleen met goedkeuring van de FOD Economie als comfortmasker worden gebruikt;
 4. "ATP-fout" (onvoldoende filtercapaciteit) = kan alleen worden gebruikt als comfortmasker.

Meer informatie over het alternatief testprotocol (ATP) is beschikbaar op de website van het FAGG: Alternative Test Protocol (ATP).

Bron: Newsletter BSOH 2020/3

Parlementaire vragen

 • 55006177C Kamer - De opvolging van de COVID-preventiemaatregelen in de bedrijven

 • 55006162C Kamer - Het recht om niet aan het werk te gaan in ons land

 • 55000651P Kamer - De ongerustheid van de werknemers over COVID-19 en de peiling van de FGTB

 • 55006105C Kamer - De arbeidsinspectie van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 55005858C, 55006086C en 55006089C Kamer - Telewerk

 • 55005870C & 55005918C Kamer - Seizoensarbeid tijdens de coronacrisis

 • 55000716P Kamer - De RSZ en de stopzetting van bedrijven

 • 55000649P Kamer - De door de Groep van Tien gevalideerde preventiegids en de versterking van de Sociale Inspectie

 • 55000615P Kamer - De voorbereidingen voor de heropstart van de bedrijven

 • 55000579P Kamer - De werkneemsters in de sector van de dienstencheques tijdens de coronacrisis

 • 55000575P Kamer - De bezorgdheden van de werknemers tijdens de coronacrisis

 • 623 Kamer - COVID-19-maatregelen - Controles bedrijven

 • 644 Kamer - Besmettingshaard bij Westvlees

 • 443 Kamer - COVID-19 - Onvoldoende duidelijke informatie over beslissingen Veiligheidsraad

 • 376 Kamer - Inzet AD TWW inzake social distancing en telewerk

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Het toezicht op de naleving van de maatregelen door de bedrijven

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Parlementaire vragen over de generieke gids tegen de verspreiding van COVID-19 op het werk

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - De categorisering van COVID-19 in de lijst van biologische agentia

 • Kamer – actualiteitsdebat op 8 april 2020 over de coronaviruscrisis en de impact op de werkgelegenheid

COVID-19 - Regelgeving

Regelgeving over biologische agentia

De regelgeving met betrekking tot de biologische agentia is opgenomen in boek VII van de codex over het welzijn op het werk (PDF, 577 KB).

Meer info daarover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Biologische agentia.

Richtlijnen van de Europese Commissie

De 2 richtlijnen werden in Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk. Meer info over dat besluit is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid in dit nieuwsbericht: Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia.

Erkenning als beroepsziekte

Covid-19 is erkend als beroepsziekte.

Wie kan in aanmerking komen voor een schadeloosstelling?

 • Werknemers uit de zorgsector:
  • loontrekkenden met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidszorg werken
  • en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus.
 • Werknemers uit cruciale en essentiële sectoren tijdens de lockdown

Deze werknemers kunnen erkend worden op voorwaarde dat:

 • het SARS-COV-2-virus is opgelopen tijdens de periode van afzondering (18 maart-17 mei 2020);
 • ze niet konden telewerken en door hun arbeidsomstandigheden geen 1,5 m afstand konden bewaren.

Meer informatie over de aanvraag van een schadeloosstelling is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris): 501-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (privésector - gezondheidszorg en cruciale sectoren).

In de praktijk

 • Gids
  Gids
  COVID-19

  Aangepaste versie van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

  De generieke gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 30 oktober 2020 een geactualiseerde versie...
 • COVID-19

  Bijgewerkte EU-richtsnoeren over aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers in tijden van COVID-19

  Nu de arbeidswereld zwaar is getroffen door de huidige pandemie, moeten werkgevers en werknemers nieuwe procedures en praktijken invoeren om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan. Hoewel vaccinatie na verloop van tijd zal leiden tot een versoepeling van de maatregelen, is het...
 • oira covid
  oira covid
  COVID-19 / OIRA

  Nieuwe OiRA tool helpt bij COVID-19 risicobeheer

  Net als onder normale arbeidsomstandigheden is het identificeren en beoordelen van risico's in zowel de fysieke als de psychosociale werkomgeving het uitgangspunt voor het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk (welzijn op het werk) in het kader van COVID-19-maatregelen. Werkgevers...

Nieuws en evenementen

24.03.2021

Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen

In navolging van de beslissing van de regering en het coronacommissariaat om sneltests ruim (op repetitieve basis) in te zetten in ondernemingen om...
12.03.2021

COVID en mentale gezondheid

Door de aanhoudende gezondheidscrisis neemt de impact op het geestelijk welzijn van de bevolking toe, waarbij de risico’s op stress en burn-out...
08.03.2021

Werkgeversorganisaties en vakbonden ondersteunen vaccinatiecampagne

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben samen een affiche en visueel materiaal gemaakt om de vaccinatiecampagne te ondersteunen. Ze moedigen...
03.03.2021

Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie

In haar wetenschappelijk advies formuleert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang...
22.02.2021

Ventilatie van lokalen tegen de verspreiding van het coronavirus

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.

Webinar: Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

18.02.2021 10:02 to 31.03.2021 10:03
De Algemene Directie Humanisering van de arbeid organiseert over elke nieuwe wet- en regelgeving over welzijn op het werk een webinar om het kader en...
vaccination
vaccination
29.01.2021

Standpunt van de sociale partners over de vaccinatiestrategie

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben hun standpunt meegedeeld over de prioriteiten in het kader van...
arbeidsarts
arbeidsarts
22.01.2021

Versterkte rol voor de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

Op 21 januari 2021 werd het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen...
telewerk
telewerk
18.12.2020

Oproep van de sociale partners over de verplichting tot telethuiswerk

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wensen er de aandacht op te vestigen dat telethuiswerken momenteel nog...
Covid-19
Covid-19
13.11.2020

Op de blog: COVID-19 en het sociale weefsel in Europa

Europa wordt geconfronteerd met een tweede golf van de COVID-19-pandemie met een toenemende bezorgdheid over de evolutie en de dramatische gevolgen...