COVID-19

COVID-19 is een nieuwe infectieziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 coronavirus. Het virus, dat waarschijnlijk afkomstig is van dieren, werd in 2019 voor het eerst vastgesteld in China. Het werd snel overgedragen van mens tot mens en heeft zich ondertussen vrijwel wereldwijd verspreid (pandemie).

Sommige geïnfecteerde personen worden niet ziek maar kunnen toch besmettelijk zijn. Anderen ontwikkelen een eerder beperkt ziektebeeld met griepachtige symptomen en infecties van de luchtwegen.

Bij bepaalde geïnfecteerde personen kan een zwaar ziektebeeld optreden met onder meer longontsteking en de nood aan beademing op intensieve zorgen. Het virus kan dodelijk zijn.

In 2002 werden we al geconfronteerd met het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) en in 2012 met het MERS-virus (Middle East respiratory syndrome), beide behorende tot de Coronavirussen, maar de verspreiding werd toen snel door maatregelen ingeperkt. Voor het SARS-CoV-2 was dit helaas niet het geval.

Goede praktijken

 • COVID-19 – Sensibiliseringsmateriaal - Webinars

 • COVID-19 – Sensibiliseringsmateriaal – Hulpmiddelen

Evaluatie van mondmaskers

Een alternatief testprotocol (Alternative Test Protocol, ATP) werd ontwikkeld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om het veilig gebruik van maskers die niet voldoen aan de wettelijke normen mogelijk te maken.

Het ATP is ontwikkeld in het kader van een tekort aan mondmaskers van het type FFP2 aan het begin van de COVID 19-crisis.

Dit protocol maakt het mogelijk om volgens een korte procedure te bepalen of niet-conforme maskers, die onder normale omstandigheden niet konden worden vrijgegeven, van voldoende kwaliteit zijn om als chirurgisch masker te worden gebruikt.

De maskers werden geëvalueerd op:

1. de filtercapaciteit van het maskermateriaal;

2. de inwendige lekkage bepaald op basis van een vereenvoudigd geschiktheidsonderzoek.

De eindevaluatie van het masker kan zijn:

 1. "FFP2 volgens ATP-protocol": masker dat alleen als FFP2 mag worden gebruikt als er geen FFP-masker is gecertificeerd volgens EN 149;
 2. "FFP2 tape neus volgens ATP-protocol" (masker op de neusbrug te plakken): alleen te gebruiken als er niet genoeg maskers beschikbaar zijn die alle tests hebben doorstaan;
 3. "FFP2-tapes volgens ATP-protocol" (voldoet niet aan de lektest): niet geschikt als FFP2, kan alleen met goedkeuring van de FOD Economie als comfortmasker worden gebruikt;
 4. "ATP-fout" (onvoldoende filtercapaciteit) = kan alleen worden gebruikt als comfortmasker.

Meer informatie over het alternatief testprotocol (ATP) is beschikbaar op de website van het FAGG: Alternative Test Protocol (ATP).

Bron: Newsletter BSOH 2020/3

Parlementaire vragen

 • 55001976P Kamer - Het CST in de bedrijven

 • 961 Kamer - Presenteïsme

 • 55024903C Kamer - De gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid voor de berekening van het vakantiegeld

 • 55023291C, 55023309C, 55023310C, 55023986C Kamer - Het misprijzen ten aanzien van het ziekenhuispersoneel

 • 55023113C & 55023119C Kamer - De dag van de vrachtwagenchauffeur

 • Actualiteitsdebat 18/01/2022 Kamer - De naleving van de coronamaatregelen op de werkvloer

 • 722 Kamer - Controle op de naleving van de gezondheidsnormen op de werkplek naar aanleiding van de vierde golf

 • 55021439C & 55021585C Kamer - De erkenning van COVID-19 als beroepsziekte

 • 700 Kamer - Controle op de naleving van de gezondheidsmaatregelen in de dienstenchequesector

 • 334 Kamer - Toename van het telewerk

 • 39 Kamer - Sluiting van carwashes

 • 442 Kamer - Onderbenutting van sneltests in bedrijven

 • 466 Kamer - Impact van het telewerk op de werkgelegenheid

 • 435 Kamer - Naleving coronamaatregelen door ondernemingen - Controles

 • 55001488P, 55001494P, 55001502P, 55001507P Kamer - Het telewerk en de extra verplichtingen

 • 55001405P & 55001409P Kamer - Internationale Vrouwendag op 8 maart en de arbeidsvoorwaarden in de huishoudhulpsector

 • 24 Kamer - Luchtkwaliteit op de werkplaats

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Besmetting op de werkvloer

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 09/03/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 26/01/2021 Kamer - Arbeidsinspectie en flitscontrole op telewerk

 • 55015023C e.v. Kamer - Het zwartboek van de huishoudhulpen

 • 55013610C e.v. Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55013370C Kamer - Het GEMS advies over de mondmaskerplicht

 • 55009729C Kamer - De aanpak van COVID-19 op het werk

 • 55001280P Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55001212P Kamer - Het verplichte telewerk en de nood aan extra controles

 • 55001089P Kamer - De naleving van de coronaregels op het werk

 • 55001064P & 55001066P & 55001084P- Gezondheidsvoorschriften door de werkgevers

 • 55000877P Kamer - De gevolgen van telewerk

 • 350 Kamer - Sneltests in de bedrijven

 • 416 Kamer - Discriminatie van niet-gevaccineerde werknemers

 • 391 Kamer - Heropening niet-medische contactberoepen

 • 55006177C Kamer - De opvolging van de COVID-preventiemaatregelen in de bedrijven

 • 55006162C Kamer - Het recht om niet aan het werk te gaan in ons land

 • 55000651P Kamer - De ongerustheid van de werknemers over COVID-19 en de peiling van de FGTB

 • 55006105C Kamer - De arbeidsinspectie van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 55005858C, 55006086C en 55006089C Kamer - Telewerk

 • 55005870C & 55005918C Kamer - Seizoensarbeid tijdens de coronacrisis

 • 55000716P Kamer - De RSZ en de stopzetting van bedrijven

 • 55000649P Kamer - De door de Groep van Tien gevalideerde preventiegids en de versterking van de Sociale Inspectie

 • 55000615P Kamer - De voorbereidingen voor de heropstart van de bedrijven

 • 55000579P Kamer - De werkneemsters in de sector van de dienstencheques tijdens de coronacrisis

 • 55000575P Kamer - De bezorgdheden van de werknemers tijdens de coronacrisis

 • 623 Kamer - COVID-19-maatregelen - Controles bedrijven

 • 644 Kamer - Besmettingshaard bij Westvlees

 • 443 Kamer - COVID-19 - Onvoldoende duidelijke informatie over beslissingen Veiligheidsraad

 • 376 Kamer - Inzet AD TWW inzake social distancing en telewerk

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Het toezicht op de naleving van de maatregelen door de bedrijven

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Parlementaire vragen over de generieke gids tegen de verspreiding van COVID-19 op het werk

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - De categorisering van COVID-19 in de lijst van biologische agentia

 • Kamer – actualiteitsdebat op 8 april 2020 over de coronaviruscrisis en de impact op de werkgelegenheid

COVID-19 - Regelgeving

Regelgeving over biologische agentia

De regelgeving met betrekking tot de biologische agentia is opgenomen in boek VII van de codex over het welzijn op het werk (PDF, 577 KB).

Meer info daarover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Biologische agentia.

Richtlijnen van de Europese Commissie

De 2 richtlijnen werden in Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk. Meer info over dat besluit is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid in dit nieuwsbericht: Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia.

Erkenning als beroepsziekte

Covid-19 is erkend als beroepsziekte.

Wie kan in aanmerking komen voor een schadeloosstelling?

 • Werknemers uit de zorgsector:
  • loontrekkenden met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidszorg werken
  • en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus.
 • Werknemers uit cruciale en essentiële sectoren tijdens de lockdown

Deze werknemers kunnen erkend worden op voorwaarde dat:

 • het SARS-COV-2-virus is opgelopen tijdens de periode van afzondering (18 maart-17 mei 2020);
 • ze niet konden telewerken en door hun arbeidsomstandigheden geen 1,5 m afstand konden bewaren.

Meer informatie over de aanvraag van een schadeloosstelling is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris): 501-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (privésector - gezondheidszorg en bij uitbraak).

In de praktijk

 • COVID-19

  OSHwiki-artikel over de uitdagingen van “Long COVID” voor VGW

  Symptomen van COVID-19 die langer dan vier weken aanhouden nadat de infectie is verdwenen worden over het algemeen bestempeld als “Long COVID” (langdurige COVID). Deze aandoening kan vrijwel elk orgaansysteem aantasten met zeer uiteenlopende gevolgen, waaronder ademhalings-, neurocognitieve,...
 • generieke_gids.png
  COVID-19

  Einde verplichtingen Generieke gids “Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie”

  Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, is de “nazorgfase” geëindigd, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een...
 • Arbeidsplaatsen / COVID-19

  Ventilatie tijdens de coronacrisis: informatievideo en sensibiliseringsfilmpje

  Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.
 • COVID-19 / Re-integratie op het werk

  COVID-19 en long covid: stapsgewijze re-integratiegids voor managers en werknemers

  In twee nieuwe gidsen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de uitdagingen toegelicht waar terugkerende werknemers mee te maken krijgen nadat ze COVID-19 hebben opgelopen, of het nu gaat om de acute ziekte of om symptomen op langere termijn, ook wel...
 • COVID-19

  Kunnen diagnostische antigeentesten de overdracht van COVID-19 op het werk helpen beheersen?

  Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de krachten gebundeld met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) om het gebruik van diagnostische antigeensneltesten voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, in werksituaties te...
 • Basiseisen (arbeidsplaatsen) / COVID-19

  Ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19

  De Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat heeft aanbevelingen voor ventilatie en binnenluchtkwaliteit opgesteld en een document over de keuze en het gebruik van CO2-meters in de context van COVID-19.
 • oira covid
  oira covid
  COVID-19 / OIRA

  Nieuwe OiRA tool helpt bij COVID-19 risicobeheer

  Net als onder normale arbeidsomstandigheden is het identificeren en beoordelen van risico's in zowel de fysieke als de psychosociale werkomgeving het uitgangspunt voor het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk (welzijn op het werk) in het kader van COVID-19-maatregelen. Werkgevers...

Nieuws en evenementen

27.11.2023

#NoExcuse: Stop het geweld tegen vrouwen en de genderongelijkheid

In 2000 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie 54/134 aan en riep ze 25 november uit tot Internationale Dag voor de...
31.10.2023

Rapport van Eurofound over de jobkwaliteit van essentiële werknemers tijdens de COVID-19-pandemie

Een recente beleidsnota van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) onderzoekt de ervaringen van...
29.06.2023

Rapport van ETUI over ongelijkheden op gezondheidsgebied gerelateerd aan psychosociale arbeidsomstandigheden in Europa

Een nieuw rapport van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) gaat dieper in op resultaten over psychosociale arbeidsomstandigheden en ongelijkheden op...
13.02.2023

Op de blog: FOD Volksgezondheid publiceert nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19

In een nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19 geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (...
16.01.2023

Europees project rond de werkcondities van gedetacheerde werknemers in de bouwsector

Het EMEcs-project ("European Market Environment in the Construction Sector"), mede gefinancierd door de Europese Commissie, heeft tot doel...
01.12.2022

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten...
09.11.2022

Wereldventilatiedag en wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

De eerste jaarlijkse wereldventilatiedag (#WorldVentil8Day) vond plaats op 8 november 2022. De dag wil mensen bewust maken van het belang van...
26.10.2022

Nieuwe enquête van EU-OSHA toont aan dat stress op de werkplek in Europa toeneemt sinds COVID-19

Meer dan vier op de tien werknemers (44 %) geven aan dat zij meer stress op de werkvloer ervaren als gevolg van de pandemie, zo blijkt uit de...
18.10.2022

Lancering van het Platform Binnenluchtkwaliteit

Op 12 oktober 2022 lanceerden de Minister van Volksgezondheid en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en...
12.10.2022

Herfstoproep van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk: Laat u vaccineren, neem de herfstbooster, neem de generieke gids als inspiratiebron

Cijfers wijzen duidelijk uit dat het aantal coronabesmettingen opnieuw aan het stijgen is. Een nieuwe coronagolf is dus op komst. Dat zal helaas ook...