COVID-19

COVID-19 is een nieuwe infectieziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 coronavirus. Het virus, dat waarschijnlijk afkomstig is van dieren, werd in 2019 voor het eerst vastgesteld in China. Het werd snel overgedragen van mens tot mens en heeft zich ondertussen vrijwel wereldwijd verspreid (pandemie).

Sommige geïnfecteerde personen worden niet ziek maar kunnen toch besmettelijk zijn. Anderen ontwikkelen een eerder beperkt ziektebeeld met griepachtige symptomen en infecties van de luchtwegen.

Bij bepaalde geïnfecteerde personen kan een zwaar ziektebeeld optreden met onder meer longontsteking en de nood aan beademing op intensieve zorgen. Het virus kan dodelijk zijn.

In 2002 werden we al geconfronteerd met het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) en in 2012 met het MERS-virus (Middle East respiratory syndrome), beide behorende tot de Coronavirussen, maar de verspreiding werd toen snel door maatregelen ingeperkt. Voor het SARS-CoV-2 was dit helaas niet het geval.

Goede praktijken

 • COVID-19 – Sensibiliseringsmateriaal - Webinars

 • COVID-19 – Sensibiliseringsmateriaal – Hulpmiddelen

Evaluatie van mondmaskers

Een alternatief testprotocol (Alternative Test Protocol, ATP) werd ontwikkeld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om het veilig gebruik van maskers die niet voldoen aan de wettelijke normen mogelijk te maken.

Het ATP is ontwikkeld in het kader van een tekort aan mondmaskers van het type FFP2 aan het begin van de COVID 19-crisis.

Dit protocol maakt het mogelijk om volgens een korte procedure te bepalen of niet-conforme maskers, die onder normale omstandigheden niet konden worden vrijgegeven, van voldoende kwaliteit zijn om als chirurgisch masker te worden gebruikt.

De maskers werden geëvalueerd op:

1. de filtercapaciteit van het maskermateriaal;

2. de inwendige lekkage bepaald op basis van een vereenvoudigd geschiktheidsonderzoek.

De eindevaluatie van het masker kan zijn:

 1. "FFP2 volgens ATP-protocol": masker dat alleen als FFP2 mag worden gebruikt als er geen FFP-masker is gecertificeerd volgens EN 149;
 2. "FFP2 tape neus volgens ATP-protocol" (masker op de neusbrug te plakken): alleen te gebruiken als er niet genoeg maskers beschikbaar zijn die alle tests hebben doorstaan;
 3. "FFP2-tapes volgens ATP-protocol" (voldoet niet aan de lektest): niet geschikt als FFP2, kan alleen met goedkeuring van de FOD Economie als comfortmasker worden gebruikt;
 4. "ATP-fout" (onvoldoende filtercapaciteit) = kan alleen worden gebruikt als comfortmasker.

Meer informatie over het alternatief testprotocol (ATP) is beschikbaar op de website van het FAGG: Alternative Test Protocol (ATP).

Bron: Newsletter BSOH 2020/3

Parlementaire vragen

 • 442 Kamer - Onderbenutting van sneltests in bedrijven

 • 466 Kamer - Impact van het telewerk op de werkgelegenheid

 • 435 Kamer - Naleving coronamaatregelen door ondernemingen - Controles

 • 55001488P, 55001494P, 55001502P, 55001507P Kamer - Het telewerk en de extra verplichtingen

 • 55001405P & 55001409P Kamer - Internationale Vrouwendag op 8 maart en de arbeidsvoorwaarden in de huishoudhulpsector

 • 24 Kamer - Luchtkwaliteit op de werkplaats

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Besmetting op de werkvloer

 • Actualiteitsdebat 27/04/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 09/03/2021 Kamer - Telewerk

 • Actualiteitsdebat 26/01/2021 Kamer - Arbeidsinspectie en flitscontrole op telewerk

 • 55015023C e.v. Kamer - Het zwartboek van de huishoudhulpen

 • 55013610C e.v. Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55013370C Kamer - Het GEMS advies over de mondmaskerplicht

 • 55009729C Kamer - De aanpak van COVID-19 op het werk

 • 55001280P Kamer - Het telewerk tijdens de coronacrisis

 • 55001212P Kamer - Het verplichte telewerk en de nood aan extra controles

 • 55001089P Kamer - De naleving van de coronaregels op het werk

 • 55001064P & 55001066P & 55001084P- Gezondheidsvoorschriften door de werkgevers

 • 55000877P Kamer - De gevolgen van telewerk

 • 350 Kamer - Sneltests in de bedrijven

 • 416 Kamer - Discriminatie van niet-gevaccineerde werknemers

 • 391 Kamer - Heropening niet-medische contactberoepen

 • 55006177C Kamer - De opvolging van de COVID-preventiemaatregelen in de bedrijven

 • 55006162C Kamer - Het recht om niet aan het werk te gaan in ons land

 • 55000651P Kamer - De ongerustheid van de werknemers over COVID-19 en de peiling van de FGTB

 • 55006105C Kamer - De arbeidsinspectie van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 55005858C, 55006086C en 55006089C Kamer - Telewerk

 • 55005870C & 55005918C Kamer - Seizoensarbeid tijdens de coronacrisis

 • 55000716P Kamer - De RSZ en de stopzetting van bedrijven

 • 55000649P Kamer - De door de Groep van Tien gevalideerde preventiegids en de versterking van de Sociale Inspectie

 • 55000615P Kamer - De voorbereidingen voor de heropstart van de bedrijven

 • 55000579P Kamer - De werkneemsters in de sector van de dienstencheques tijdens de coronacrisis

 • 55000575P Kamer - De bezorgdheden van de werknemers tijdens de coronacrisis

 • 623 Kamer - COVID-19-maatregelen - Controles bedrijven

 • 644 Kamer - Besmettingshaard bij Westvlees

 • 443 Kamer - COVID-19 - Onvoldoende duidelijke informatie over beslissingen Veiligheidsraad

 • 376 Kamer - Inzet AD TWW inzake social distancing en telewerk

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Het toezicht op de naleving van de maatregelen door de bedrijven

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - Parlementaire vragen over de generieke gids tegen de verspreiding van COVID-19 op het werk

 • Kamer – Actualiteitsdebat op 8 mei 2020 over de coronaviruscrisis - De categorisering van COVID-19 in de lijst van biologische agentia

 • Kamer – actualiteitsdebat op 8 april 2020 over de coronaviruscrisis en de impact op de werkgelegenheid

COVID-19 - Regelgeving

Regelgeving over biologische agentia

De regelgeving met betrekking tot de biologische agentia is opgenomen in boek VII van de codex over het welzijn op het werk (PDF, 577 KB).

Meer info daarover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Biologische agentia.

Richtlijnen van de Europese Commissie

De 2 richtlijnen werden in Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk. Meer info over dat besluit is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid in dit nieuwsbericht: Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia.

Erkenning als beroepsziekte

Covid-19 is erkend als beroepsziekte.

Wie kan in aanmerking komen voor een schadeloosstelling?

 • Werknemers uit de zorgsector:
  • loontrekkenden met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidszorg werken
  • en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus.
 • Werknemers uit cruciale en essentiële sectoren tijdens de lockdown

Deze werknemers kunnen erkend worden op voorwaarde dat:

 • het SARS-COV-2-virus is opgelopen tijdens de periode van afzondering (18 maart-17 mei 2020);
 • ze niet konden telewerken en door hun arbeidsomstandigheden geen 1,5 m afstand konden bewaren.

Meer informatie over de aanvraag van een schadeloosstelling is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris): 501-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (privésector - gezondheidszorg en cruciale sectoren).

In de praktijk

 • Gids
  Gids
  COVID-19

  Aangepaste versie van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

  De generieke gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.
 • Arbeidsplaatsen / COVID-19

  Ventilatie tijdens de coronacrisis: informatievideo en sensibiliseringsfilmpje

  Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.
 • COVID-19 / Terug aan het werk

  COVID-19 en long covid: stapsgewijze re-integratiegids voor managers en werknemers

  In twee nieuwe gidsen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de uitdagingen toegelicht waar terugkerende werknemers mee te maken krijgen nadat ze COVID-19 hebben opgelopen, of het nu gaat om de acute ziekte of om symptomen op langere termijn, ook wel...
 • COVID-19

  Kunnen diagnostische antigeentesten de overdracht van COVID-19 op het werk helpen beheersen?

  Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de krachten gebundeld met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) om het gebruik van diagnostische antigeensneltesten voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, in werksituaties te...
 • Basiseisen (arbeidsplaatsen) / COVID-19

  Ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19

  De Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat heeft aanbevelingen voor ventilatie en binnenluchtkwaliteit opgesteld en een document over de keuze en het gebruik van CO2-meters in de context van COVID-19.
 • COVID-19

  Bijgewerkte EU-richtsnoeren over aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers in tijden van COVID-19

  Nu de arbeidswereld zwaar is getroffen door de huidige pandemie, moeten werkgevers en werknemers nieuwe procedures en praktijken invoeren om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan. Hoewel vaccinatie na verloop van tijd zal leiden tot een versoepeling van de maatregelen, is het...
 • oira covid
  oira covid
  COVID-19 / OIRA

  Nieuwe OiRA tool helpt bij COVID-19 risicobeheer

  Net als onder normale arbeidsomstandigheden is het identificeren en beoordelen van risico's in zowel de fysieke als de psychosociale werkomgeving het uitgangspunt voor het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk (welzijn op het werk) in het kader van COVID-19-maatregelen. Werkgevers...

Nieuws en evenementen

08.11.2021

Rapport van EU-OSHA over COVID-19, telewerk en veiligheid en gezondheid op het werk

Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belicht de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die...
22.10.2021

Campagne ter bescherming van het welzijn van seizoenarbeiders

De bewustmakingscampagne “Rechten voor elk seizoen” van de Europese arbeidsautoriteit ELA vestigt de aandacht op de noodzaak om eerlijke en veilige...
18.10.2021

Op de blog: moet de overheid vaccinatie verplichten?

Een artikel over een al dan niet verplichte vaccinatie is in het Arbeidsrecht Journaal gepubliceerd. Het artikel tracht een aantal inzichten te...
27.09.2021

Standpunt van de sociale partners over het meedelen van de vaccinatiegraad van de onderneming

Vanuit de overheid werd een systeem ontwikkeld om te verifiëren wat de vaccinatiegraad is per onderneming met de bedoeling om op basis van de...
23.08.2021

Symposium “Preventie – belangrijker dan ooit”

Aan deze topbijeenkomst namen 1.800 personen uit heel Europa deel.
20.07.2021

Regelgeving rondom thuiswerken en veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie

Het ziet ernaar uit dat telewerken voor veel organisaties ook na de COVID-19-pandemie een vast onderdeel van het werk wordt. Maar in hoeverre valt...
02.07.2021

Arbeidsmigranten in Europa worden meer blootgesteld aan COVID-19 en aandoeningen aan het bewegingsapparaat

In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) komt naar voren dat arbeidsmigranten...
01.07.2021

Veiligheid en gezondheid van telewerkers tijdens COVID-19-pandemie

In een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt gekeken naar de risico’s op aandoeningen...
15.06.2021

Leven, werken en COVID-19: geestelijke gezondheid en vertrouwen afgenomen in 2e pandemiejaar

In februari en maart 2021 heeft de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) de derde ronde gehouden van...
02.06.2021

Eurofound jaarboek 2020 “Leven en werken in Europa”

Het jaarboek “Living and working in Europe 2020” (Leven en werken in Europa 2020) biedt een momentopname van hoe de COVID-19 lockdownmaatregelen de...