Roken op het werk

Sinds 1 januari 2006 is het verboden te roken op het werk.

Alle werknemers hebben het recht om te genieten van lucht zonder tabaksrook in alle ruimtes waar zij tewerkgesteld zijn of toegang toe hebben in het kader van hun werk.

Dat recht wordt gewaarborgd door de werkgever, die het roken moet verbieden in de werkruimtes en de sociale voorzieningen. Het rookverbod is absoluut, zelfs voor de werknemers die over een individuele werkruimte beschikken.

De werkgever kan de rokers toelaten om gebruik te maken van een rooklokaal als het Comité voor preventie en bescherming op het werk een voorafgaand advies heeft uitgebracht over de mogelijkheid om een rooklokaal in te richten.

Roken op het werk - Externe documentatie

Opleidingsprogramma SOLVE (IAO)

SOLVE is een educatief en interactief programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De doelstelling ervan is hulp te bieden bij het ontwikkelen van een globaal beleid en van actieprogramma's om psychosociale problemen en gezondheidsbevordering op het werk aan te pakken. De methodologie van dat opleidingsprogramma laat de ondernemingen toe om gezondheidspromotie te integreren in het beleid voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Het opleidingsprogramma SOLVE concentreert zich op negen thema's, waaronder tabak.

Op de website van de IAO:

Roken op het werk - Sensibiliseringsmateriaal

Affiches (Prevent – België)

  • Stoort het als ik rook ?
  • Respecteer het rookverbod
  • Bescherm je gezondheid. Stop met roken.
  • Rookvrij bedrijf

Deze affiches kunnen worden besteld via de website van Prevent: Affiches-catalogus.

Parlementaire vragen

  • 5-6543 Senaat - Totale rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken - Overtredingen - Sancties

  • 18945 Kamer - Het rookverbod en de dienstencheques

Roken op het werk - Regelgeving

  • Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook

    Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk> Arbeidsplaatsen > Basiseisen > Bescherming tegen tabaksrook op het werk.

    Die reglementering is van toepassing op alle werknemers en de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de welzijnswet.

  • Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van elektronische sigaretten

    Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in de rubriek Gezondheid > Zorg voor jezelf > Alcohol & tabak > e-Sigaret.

In de praktijk

  • Seveso ongevallen
    Seveso ongevallen
    Arbeidsongevallen

    Lessen uit 2 ongevallen in Seveso-bedrijven

    De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de Arbeidsinspectie “Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk” heeft twee nieuwe nota’s uitgebracht in de reeks "Lessen uit ongevallen" over incidenten die zich hebben voorgedaan in Belgische Seveso-bedrijven...
  • osh_001547_1.jpg
    OIRA coiffeur
    OIRA / Risicoanalyse
    Kappers

    Nieuwe OIRA tool voor kappers

    Om kappers en kapsters te ondersteunen bij de analyse en preventie van de risico’s die bij hun beroep horen, heeft het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een tool voor een online interactieve risicoanalyse (OIRA) ontwikkeld die gratis en voor iedereen...
  • 2019-06-14_13_14_55-https_kulkan.live_.statik.be_files_illustraties_660x385_crop_center-center_60_.png
    Gezondheid van de werknemer

    Nieuwe website “Kanker & werk”

    Werkgevers van kleine ondernemingen hebben niet altijd een antwoord op de vraag wat ze moeten doen als een werknemer kanker krijgt. Om hen daarbij te helpen heeft de KU Leuven samen met “Kom Op Tegen Kanker” de website “Kanker & werk” opgericht.
  • 2019-06-03_16_58_38-toworksafe.jpg_1000x553.png
    toworksafe
    Arbeidsplaatsen

    Veiligheidsinstructietool “ToWorkSafe” om anderstalige werknemers veilig te laten werken

    IDEWE ontwikkelde de Safety Instruction Game “ToWorkSafe” om nieuwe werknemers een veilige start te laten nemen in een nieuwe job ondanks een eventueel taalprobleem. Het maakt als digitaal hulpmiddel deel uit van een sectorspecifiek, krachtig en visueel pakket. Aangezien werkgevers steeds vaker...
  • napo golden
    napo golden
    Arbeidsongevallen

    Napo over 7 gouden regels voor een gezonde en ongevalvrije werkplek

    In 7 korte animatiefilmpjes stellen Napo en zijn collega's op luchthartige wijze de gouden regels voor. De regels raken alle geledingen van een organisatie: van het engagement van het management tot verbetering van de werknemerskwalificaties en het investeren in mensen...

Nieuws en evenementen

  • protection
    protection
    05.08.2019

    Op de blog: bescherming tegen kankerverwekkende stoffen en werkgerelateerde kanker

    De blootstelling aan kankerverwekkende stoffen blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie (EU...
  • huishouden
    huishouden
    02.08.2019

    Op de blog: campagne geschikt huishoudmateriaal

    Geschikt en ergonomisch materiaal is essentieel voor de huishoudhulp. Daarnaast moet het materiaal ook goed onderhouden zijn. Daarom heeft het...
  • ISO 31000
    ISO 31000
    29.07.2019

    Op de blog: vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement

    ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 het mondiale...