Chronische ziekten

Chronische ziekten zijn langdurige aandoeningen die in het algemeen traag evolueren. In een dergelijk geval kan het noodzakelijk zijn  te overwegen de arbeidsomstandigheden (zoveel mogelijk) aan te passen. Een samenwerking tussen de huisarts en de arbeidsgeneesheer is dan aangewezen. De werkgever is echter niet verplicht om dat verzoek in te willigen.

De ziekte kan worden erkend als beroepshandicap. Door deze erkenning geniet de werknemer dan de bepaalde rechten.

In de praktijk

 • Generieke gids
  Generieke gids
  Biologische agentia

  Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

  Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal...
 • coronavirus
  coronavirus
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  Coronavirus: checklist preventie op de werkvloer

  Een mogelijke besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Om dat risico te evalueren heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een checklist voor zelfcontrole...
 • vvibamti
  vvibamti
  Preventieadviseur

  Werkinstructie voor contact tracing van het VVIB

  VVIB, de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen, heeft een werkinstructie opgesteld voor risicobeoordeling en contact tracing met betrekking tot COVID-19 positieve werknemers, om bedrijven te helpen bij het effectief beheren van COVID-19 positieve gevallen, zodat verspreiding wordt voorkomen en de...
 • napo
  napo
  Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Spier- en skeletaandoeningen: hulpmiddelen voor groepsgesprekken op de werkplek

  Twee toolkits om de problematiek van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek aan te pakken zijn nu in meerdere talen beschikbaar en kunnen gecombineerd gebruikt worden.
 • contact tracing
  contact tracing

  Draaiboek van Co-Prev voor contact tracing

  Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

Nieuws en evenementen

 • Osha
  Osha
  25.09.2020

  Publicaties over blootstelling aan biologische agentia in risicosectoren

  Blootstelling aan biologische agentia, zoals virussen en bacteriën, op de werkplek kan een reeks gezondheidsproblemen veroorzaken. COVID-19 is...
 • newsletter
  newsletter
  25.09.2020

  Nieuwsbrief Eliten van de Arbeid

  Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) heeft zojuist zijn nieuwsbrief gepubliceerd. Die bevat informatie over de agenda van de...
 • letsels
  letsels
  24.09.2020

  Prijskaartje van werkgerelateerde letsels, ziekten en sterfgevallen

  Een rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat de bevindingen van de tweede fase van het...