Biomechanische factoren (lichaamshouding, kracht, duur, repetitiviteit,…)

De geleidelijke evolutie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en de diversiteit van de klachten maken de analyse van de risicofactoren moeilijk. Een geïsoleerde factor leidt slechts zelden tot een letsel. Vier biomechanische parameters zijn bepalend voor het al dan niet voorkomen van MSA: de houding, repetitiviteit, de uitgeoefende kracht en de duur van de activiteit. Deze factoren liggen aan de basis van de progressieve verslechtering van de weefsels door de uitrekkingen of samendrukkingen. Ze verstoren ook de aanvoer van voedingsstoffen naar gewrichten, spieren en pezen.

Houding

Op het vlak van biomechanische factoren, zijn de houdingen tijdens het werk het makkelijkst te analyseren en bij te sturen. De analyse moet ook rekening houden met combinaties van houdingen die het risico vergroten. Inzicht in de mogelijkheden van de gewrichten en in het comfortbereik laat toe om een arbeidshandeling te beoordelen en het risico in te schatten.

De volgende afbeeldingen geven het comfortbereik weer van de belangrijkste gewrichten. Houdingen die het comfortbereik overschrijden verhogen aanzienlijk het risico op letsels. Hoe groter de afwijking met de comforthouding, hoe groter het risico. Letsels zijn het resultaat van een uitrekking van de gewrichtsstructuren, ligamenten, pezen en spieren. De zenuwstructuren kunnen ook worden aangetast door de uitrekking of door het samendrukken van de structuren die hen omringen.

De volgende afbeeldingen geven de comfortzone, -houding of het -bereik (groene zone), de niet aanbevolen zone (oranje zone) en de onaanvaardbare zone (rode zone) weer voor de belangrijkste gewrichten.

Cervicale wervelkolom

Voorbeelden: de cervicale wervelkolom wordt vaak slecht gepositioneerd wanneer een object op hoogte wordt genomen (figuur 1 Hoofd naar voren/achteren) of wanneer de werknemer het hoofd te veel naar opzij moet buigen door een gebrek aan zichtbaarheid (figuur 2 Hoofd naar opzij).

Hoofd naar voren/achteren
Hoofd naar voren/achteren (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Hoofd naar opzi
Hoofd naar opzij (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Hoofd draaien links/rechts
Hoofd draaien links/rechts (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Wervelkolom

Wat de wervelkolom betreft, komt het gewicht van het bovenlichaam, het hoofd en de armen verticaal terecht op de lumbale wervels. In rechtopstaande houding komt bijvoorbeeld bij een persoon van 75 kg de belasting op de tussenwervelschijf L5/S1 ongeveer overeen met 50 kg. In deze houding zorgt de natuurlijke lumbale kromming (lordose) voor een evenwichtige verdeling van de drukkrachten ter hoogte van de tussenwervelschijf en is de spankracht die de ligamenten moeten ondergaan op haar zwakst.

Rechtopstaande houding
Rechtopstaande houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Wervel in rechtopstaande houding
Wervel in rechtopstaande houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Tussenwervelschijf in rechtopstaand houding
Tussenwervelschijf in rechtopstaand houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Naar voren en naar achteren buigen

Het buigen van het bovenlichaam naar voren of naar achteren veroorzaakt:

 • inversie/groter worden van de natuurlijke kromming van de rug
 • toeknijpen van de tussenwervelschijven
 • uitrekking van de ligamenten en tussenwervelschijven
 • verhoging van de druk op de tussenwervelschijf (hefboomeffect).

Naar voren buigen
Naar voren buigen (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Wervel naar voren gebogen houding
Wervel naar voren gebogen houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Tussenwervelschijf naar voren gebogen houding
Tussenwervelschijf naar voren gebogen houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Voorbeelden: een werknemer moet heel vaak naar voren buigen om iets op te rapen op de grond of om een herstelling uit te voeren.
Buigen naar voren/achteren
Buigen naar voren/achteren (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Buigen naar opzij
Buigen naar opzij (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Rotatie gecombineerd met vooroverbuigen

Een eenvoudige rotatie van het bovenlichaam veroorzaakt het schuintrekken van de vezels in de ring van de tussenwervelschijf. Maar wanneer dit wordt gecombineerd met vooroverbuigen dan zijn de gevolgen:

 • schuintrekken van de ringvezels
 • verhoogde druk op de tussenwervelschijf (hefboomeffect)
 • inversie van de natuurlijke kromming van de rug
 • samendrukken van het voorste deel van de schijf
 • uitrekken van het achterste deel van de schijf

Draaien en vooroverbuigen
Draaien en vooroverbuigen (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Wervel bij draaien en vooroverbuigen
Wervel bij draaien en vooroverbuigen (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Tussenwervelschijf bij draaien en vooroverbuigen
Tussenwervelschijf bij draaien en vooroverbuigen (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Langdurig blijven zitten op een stoel

Het aanhouden van een zittende houding veroorzaakt:

 • inversie van de natuurlijke kromming van de rug
 • samendrukken van het voorste deel van de schijf
 • uitrekken van de ligamenten en van het achterste deel van de schijf
 • belemmering van de toevoer van voedingsstoffen naar de schijf

Zittende houding
Zittende houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Wervel in zittende houding
Wervel in zittende houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Tussenwervelschijf in zittende houding
Tussenwervelschijf in zittende houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Langdurig gehurkt zitten

Het aanhouden van een gehurkte houding veroorzaakt:

 • inversie van de natuurlijke kromming van de rug
 • samendrukken van het voorste deel van de schijf
 • uitrekken van de ligamenten en van het achterste deel van de schijf
 • verhoogde druk op het kraakbeen van de knieën

Gehurkte houding
Gehurkte houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Wervel in gehurkte houding
Wervel in gehurkte houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Tussenwervelschijf in gehurkte houding
Tussenwervelschijf in gehurkte houding (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Schouders

Voorbeelden: een voorwerp nemen dat zich achter de rug bevindt of de arm tot boven de schouders heffen om iets te nemen.
Reikwijdte van de schouder naar voren/achteren
Reikwijdte van de schouder naar voren/achteren (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Reikwijdte van de schouder naar opzij
Reikwijdte van de schouder naar opzij (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Elleboog

Reikwijdte van de elleboog
Reikwijdte van de elleboog (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Rotatie van de onderarm
Rotatie van de onderarm (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Polsen

Voorbeelden: buigbewegingen van de pols om op een toetsenbord van een computer te typen of om een voorwerp op hoogte te zoeken.
Buigen van de polsen
Buigen van de polsen (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Zijwaartse reikwijdte
Zijwaartse reikwijdte (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Handen

Voorbeeld: een voorwerp tillen in pincetgreep.
Pincetgreep
Pincetgreep (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Handpalmgreep
Handpalmgreep (Copyright Prevent/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Duur en repetitiviteit van de handelingen

Elke lichaamshouding kan belastend en vermoeiend worden wanneer ze lange tijd wordt aangehouden. De rechtopstaande houding, bijvoorbeeld, is een natuurlijke lichaamshouding en vormt op zich geen probleem. Toch kan gedurende lange tijd recht blijven staan pijn aan de voeten, een algemene spiervermoeidheid en pijn aan de rug veroorzaken.

Repetitieve en monotone handelingen uitvoeren, met of zonder het hanteren van lasten, verhoogt het risico op MSA. Bij repetitief werk maakt het lichaam frequent gebruik van dezelfde musculoskeletale delen of structuren zonder rustpauzes of variatie in de taak.

De tijd tussen twee handelingen noemt men de 'werkcyclus'. Er bestaan geen normen om te bepalen of de repetitiviteit van de beweging laag of hoog is. Sommige wetenschappers vinden sommige jobs erg repetitief wanneer de tijd die nodig is om een taak af te werken minder dan 30 seconden duurt; of weinig repetitief wanneer de tijd meer dan 30 seconden bedraagt. Maar niemand weet echt op welk moment de werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen ontstaan of wanneer de werknemers die repetitieve taken uitoefenen een groot risico lopen om ze te ontwikkelen.

Het werk waarvoor repetitieve bewegingen nodig zijn, is erg vermoeiend omdat de werknemer niet voldoende kan recupereren na elke beweging. Men moet dus steeds meer moeite doen om de repetitieve bewegingen uit te voeren. Wanneer de handeling wordt voortgezet ondanks de vermoeidheid, kunnen letsels optreden.

Inspanning en kracht

De kracht die wordt ingezet door de gebruiker, maakt deel uit van de biomechanische risico's. Een te grote kracht, een kracht die te frequent gebruikt wordt of gedurende te lange tijd kan verschillende letsels veroorzaken (scheuren aan de pezen en ligamenten of letsels aan de spieren of de zenuwen).

Er bestaan verschillende situaties waarbij het nodig is om een bepaalde kracht uit te oefenen (hanteren van zware voorwerpen, het gebruik van handgereedschap, assemblage van onderdelen,…). De krachtontwikkeling zal zich vooral uiten onder de vorm van vastnemen, vastklemmen, duwen, drukken, dragen of vasthouden.

De gebruikte kracht is afhankelijk van talrijke factoren die een invloed hebben op het optreden van MSA. Het gewicht van de last of het werktuig is niet de enige factor waar rekening mee moet gehouden worden. Ook de kenmerken van de houding, de statische of dynamische aard van de contractie,… moet geëvalueerd worden.

Krachtintensiteit

Hoe meer een spier zich samentrekt, hoe meer tractie er wordt uitgeoefend op de myofibrillen (waaruit de spier is opgebouwd) en de pezen. De maximale kracht komt overeen met de grootste kracht die een werknemer kan uitoefenen op een bepaald gewricht. Deze kracht wordt bijna nooit gebruikt. De nefaste gevolgen van een beweging zijn reeds zichtbaar wanneer de kracht 20% van de maximale kracht bedraagt.

Soorten van spiersamentrekkingen

Het soort spiersamentrekking is een belangrijke factor. Men onderscheidt de 'dynamische of isotonische' contractie en de 'statische of isometrische' contractie.

 • Dynamische contractie: afwisseling tussen contractie-decontractie laat toe dat de bloedvaten hun rol als transporteurs van voedingstoffen en afvalstoffen kunnen vervullen.

  Voorbeeld: een voorwerp opnemen en neerzetten.

 • Statische contractie: spiersamentrekking (zonder decontractie) leidt ertoe dat bloedvaten worden samengedrukt en de bloedsomloop wordt belemmerd. Dit type contractie leidt tot het verminderen van de aanvoer van voedingsstoffen naar de weefsels en de ophoping van afvalstoffen in het lichaam. Dit fenomeen brengt vroegtijdige spiervermoeidheid teweeg.

  Voorbeeld: het dragen van een voorwerp tegen de zwaartekracht in, de nek naar voren buigen om een lager gelegen voorwerp te bestuderen of een scherm te bekijken.

Campagnes

 • Europese campagne ‘Gezond werk: verlicht de last!'

  De campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, met als thema “Gezond werk: verlicht de last!”, ging op 29 september 2020 van start. De campagne biedt werknemers en werkgevers ondersteuning en richtlijnen om werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat te herkennen en effectief aan te pakken en promoot het gebruik van praktische hulpmiddelen.
 • Campagne: Welzijn op het werk in de Federal Truck (2015-2016-2017-2018)

  Om welzijn op het werk te promoten trokken de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in november 2015 voor het eerst het land door in een volledig ingerichte vrachtwagen, die de naam ‘Federal Truck’ meekreeg.

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) - Sensibiliseringsmateriaal

3 animatiefilms MSA

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn de belangrijkste oorzaak van afwezigheid op het werk in België. Maar wat zijn MSA? En wat kunt u eraan doen? Ontdek een 5-stappenplan voor een duurzame en doeltreffende preventie van MSA en hoe dit in de praktijk kan toegepast worden, aan de hand van 3 animatiefilms die de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) hiervoor ontwikkelde.

De films zijn beschikbaar op de het Youtube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: MSA.

Film “Preventie van musculoskeletale aandoeningen”

In deze film wordt uitgelegd hoe deze aandoeningen ontstaan en wat we kunnen doen om ze te voorkomen. Deze aandoeningen nemen alsmaar in aantal toe. Ze treffen een grote groep Belgische werknemers: zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen. Ze komen voor in alle beroepen en sectoren. Hoewel deze aandoeningen niet levensbedreigend zijn, hebben ze een grote impact op het werk en het privéleven. Preventie is daarom belangrijk!

Bekijk de film op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Preventie van musculoskeletale aandoeningen.

Musculoskeletale aandoeningen handig in kaart gebracht

Musculoskeletale aandoeningen nemen alsmaar in aantal toe en treffen een grote groep Belgische werknemers. Wat zijn MSA? Wat zijn de gevolgen en oorzaken van MSA? Wat zijn oplossingen om MSA te voorkomen en welke tools zijn er voorhanden?

Deze vragen worden op een ludieke manier beantwoord aan de hand van 52 kaarten.

Ontdek de kaarten op de campagnewebsite: www.preventievanmsa.be

De Flexaminator: een educatief spel

In dit spel voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs gaat de stuntelige held “De Flexaminator” de strijd aan met musculoskeletale aandoeningen (MSA).

Het spel wil jongeren bewustmaken en informeren over de risico’s van MSA en wat men kan doen om ze te voorkomen: een goede houding, hulpmiddelen en technieken gebruiken, de omgeving optimaal inrichten, …

Het spel bestaat uit een handleiding voor de spelcoördinator en een reeks van educatieve opdrachten.

Het spel kan gratis gedownload worden op de website van de FOD Werkgelegenheid: De Flexaminator: een spel over het belang van een goede houding en de preventie van musculoskeletale aandoeningen.

Sensibiliserings- en preventiewebsite Preventievanmsa.be 

Deze website geeft essentiële informatie en sensibiliseert op een praktische en heldere manier over MSA. Daarnaast komen er heel wat goede praktijken aan bod in de module “Preventie van MSA” in 6 arbeidsactiviteiten: 

 • Langdurig dezelfde houding
 • Herhaalde bewegingen
 • Langdurig zitten
 • Tillen
 • Trekken/duwen
 • Personenzorg (zorg voor kinderen of zorg voor volwassenen)

De website: www.preventievanmsa.be.

Film “Preventie van rugklachten in de land- en tuinbouwsector”

Musculoskeletale aandoeningen nemen alsmaar in aantal toe en treffen een grote groep Belgische werknemers. De film is bedoeld om in de land- en tuinbouwsector het bewustzijn met betrekking tot MSA te vergroten, daarover te informeren en goede preventiepraktijken te promoten.

Bekijk de film op het YouTube kanaal van BeSWIC: Preventie van rugklachten in de land- en tuinbouwsector.

Film “Preventie van rugklachten in de sector van de thuishulp”

Musculoskeletale aandoeningen nemen alsmaar in aantal toe en treffen een grote groep Belgische werknemers. De film is bedoeld om in de sector van de thuishulp het bewustzijn met betrekking tot MSA te vergroten, daarover te informeren en goede preventiepraktijken te promoten.

Bekijk de film op het YouTube kanaal van BeSWIC: Preventie van rugklachten in de sector van de thuishulp.

Film “Preventie van rugklachten in de bouwsector”

Musculoskeletale aandoeningen nemen alsmaar in aantal toe en treffen een grote groep Belgische werknemers. De film is bedoeld om in de bouwsector het bewustzijn met betrekking tot MSA te vergroten, daarover te informeren en goede preventiepraktijken te promoten.

Bekijk de film op het YouTube kanaal van BeSWIC: Preventie van rugklachten in de bouwsector.

Film “Zorg vandaag voor je rug, morgen kan het te laat zijn”

Statische houdingen leggen een zware last op uw spieren en gewrichten. Zeker als u dan nog eens een verkeerde houding aanneemt.

Bekijk de film op het YouTube kanaal van BeSWIC: Zorg vandaag voor je rug, morgen kan het te laat zijn.

Film “Wissel van houding, spieren kan je niet wisselen”

Heffen en tillen, dat komt overal wel voor. Als u dit op een verkeerde manier doet, neemt de rugbelasting enorm toe.

Bekijk de film op het YouTube kanaal van BeSWIC: Wissel van houding, spieren kan je niet wisselen.

Film “Hou je pezen in de hand : vermijd repetitief werk”

Dezelfde beweging uitoefenen, opnieuw en opnieuw en opnieuw.... Repetitieve bewegingen: uw pezen zijn er niet gelukkig mee.

Bekijk de film op het YouTube kanaal van BeSWIC: Hou je pezen in de hand : vermijd repetitief werk.

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) - Tools

ART tool (HSE – Verenigd Koninkrijk)

Assessment of Repetitive Tasks (ART tool) is een tool om repetitieve taken te evalueren waarbij de bovenste ledematen belast worden. De tool evalueert een aantal gemeenschappelijke risicofactoren van repetitieve taken die bijdragen tot de ontwikkeling van MSA aan de bovenste ledematen.

De tool is in het Engels beschikbaar op de website van de “Health and Safety Executive” (HSE): ART tool.

Bereken het maximale tilgewicht met de NIOSH-tilnorm (NIOSH – USA)

Voor het berekenen van het maximale tilgewicht onder diverse omstandigheden heeft het Amerikaanse instituut “National Institute of Occupational Safety and Health” (NIOSH) een methode ontwikkeld. Deze berekeningsmethode wordt in Nederland en België ook wel de NIOSH formule of de NIOSH tilnorm genoemd. In de berekening wordt rekening gehouden met de hoogte, afstand tot het lichaam, verplaatsing en het draaien van het bovenlichaam bij het tillen van een object. Ook wordt gekeken hoe vaak wordt getild en of het object gemakkelijk is vast te pakken.

De tool is downloadbaar in het Engels op de website van NIOSH: Applications manual for the revised NIOSH lifting equation (PDF, 3,81 MB).
Maak de berekening in het Nederlands via de website WebWidget.eu: Bereken het maximale tilgewicht met de NIOSH-tilnorm.

Calculator voor de berekening van de dagelijkse blootstelling aan hand-arm trillingen (HSE – Verenigd Koninkrijk)

Deze blootstellingscalculator voor hand-armstrillingen berekent de dagelijkse blootstelling.

Deze tool is beschikbaar in het Engels op de website van de "Health and Safety Executive " (HSE): Hand-arm vibration exposure calculator.

Berekeningstool (Liberty Mutual Insurance Company – USA)

Aan de hand van deze online berekeningstool kan worden ingeschat welk gedeelte van de bevolking in staat is een bepaalde taak herhaaldelijk uit te voeren gedurende de werkdag. Deze tool werd ontwikkeld aan de hand van een psychofysische benadering en zijn gebaseerd op het werk van Dr. Stover Snook, Dr. Vincent Ciriello, Dr. Jim Potvin, Dr. Wayne S. Maynard en Dr. George Brogmus voor het Liberty Mutual Research Institute for Safety.

De tool bepaalt een maximaal toegelaten gewicht van de manueel te hanteren last (heffen, neerzetten, duwen, trekken, dragen) voor vooraf bepaalde percentages van de bevolking, in functie van de afstand tussen het lichaam en de last, de verticale verplaatsing van het object, het bewegingsbereik en de frequentie van de manutentie. Er zijn verschillende berekeningsmodellen voor mannen en vrouwen.

Meer info daarover en de berekeningstool zijn beschikbaar in het Engels op de website van Liberty Mutual, onder de module "Manual Materials Handling": Liberty Mutual Manual Materials Handling Population Percentiles.

MAC tool (HSE – Verenigd Koninkrijk)

De “Manual Handling Assessment Chart” (MAC) tool bevat beoordelingsdiagrammen voor de risico’s die gepaard gaan met het manueel hanteren van lasten (tillen of dragen en of tillen met meerdere personen). De gebruiker moet acht stappen volgen om de situatie te beoordelen en een numerieke code en een kleurcode toekennen die overeenstemt met de risicograad. Illustraties van situaties bij elke risicograad helpen de gebruiker bij het maken van deze evaluaties.

Deze tool is in het Engels beschikbaar op de website van de HSE: Manual handling assessment charts (the MAC tool).

Manueel behandelen van lasten: Gids en FIFARIM-identificatiefiche (FOD Werkgelegenheid - België)

De risico’s bij manuele behandeling en fysieke arbeid zijn de voornaamste oorzaken van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De bedoeling van deze gids en fiche is het voorkomen en verminderen van deze risico’s en het verminderen van het energieverbruik om de doeltreffendheid van de arbeid te verbeteren.

Deze publicaties zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module Publicaties:

Quick Exposure Check (QEC) methode (CNESST - Canada)

Met deze vragenlijst kunnen werknemers en werkgevers het risico op MSA op de werkplek evalueren.

Het document is beschikbaar in het Frans op de website van de “Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail” (CNESST): Troubles musculosquelettiques - Méthode QEC.

OCRA-methode (EPM – Italië)

De OCRA-checklist is een instrument waarmee een snelle inschatting kan worden gemaakt van de risico’s tijdens de eerste observatie van een werkpost, voornamelijk voor manuele en repetitieve handelingen.

De tool is in het Engels beschikbaar op de website van “Ergonomia della Postura e del Movimento” (EPM): SOFTWARE DOCUMENTS >>  OCRA UTILITIES >>  ENGLISH index.

OREGE (INRS – Frankrijk)

De “Outil de Repérage et d'Evaluation des GEstes” (OREGE) is een eenvoudige tool voor het beoordelen van biomechanische risicofactoren van MSA aan de bovenste ledematen.

De tool is in het Frans beschikbaar op de website van het “Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles” (INRS), het Franse nationaal Instituut voor onderzoek en veiligheid voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten: OREGE : un outil simple d'évaluation des facteurs de risque biomécaniques de TMS du membre supérieur.

Beoordelingsinstrumenten voor fysieke belasting (TNO – Nederland)

Op de website ‘fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl’ staan er beoordelingsinstrumenten om de risico’s van fysieke belasting op het werk zelf te kunnen beoordelen.

De instrumenten zijn beschikbaar op de website TNO Fysieke belasting.

Pushing and Pulling tool (HSE – Verenigd Koninkrijk)

Deze tool voor trek- en duwactiviteiten is ontworpen om de gebruiker te begeleiden bij de vragen die hij zichzelf moet stellen tijdens de risico-evaluatie. Trek- en duwbewegingen worden vaak als alternatief gekozen voor het tillen van lasten, maar verschillende factoren bemoeilijken dat trekken of duwen (oneffen oppervlakken, obstakels, trappen, hellingen, enz..).

Deze tool is in het Engels beschikbaar op de website van de HSE: Pushing and Pulling loads.

RULA (Osmond Ergonomics - Verenigd Koninkrijk)

De “Rapid Upper Limb Assessment” (RULA) is een onderzoeksmethode voor ergonomische analyses van werkplekken waar aandoeningen aan de bovenste ledematen worden gerapporteerd. RULA is een screening-tool die biomechanische en posturale belasting beoordeelt voor het hele lichaam, maar bijzondere aandacht besteedt aan nek, romp en bovenste ledematen. RULA moet gebruikt worden als onderdeel van een groter ergonomisch onderzoek.

Deze tool is in het Engels beschikbaar op deze website van “Osmond Ergonomics”: RULA - Rapid Upper Limb Assessment.

REBA (University of Nottingham - Verenigd Koninkrijk)

De “Rapid Entire Body Assessment” (REBA) is een tool om vlug statische als dynamische houdingen van het hele lichaam te analyseren. De REBA-methode lijkt op RULA en verschaft een objectieve meting van het risico op MSA dat veroorzaakt wordt door de taken. De methode laat eveneens toe om minder sedentaire taken te evalueren waarbij het hele lichaam wordt belast.

Deze tool is beschikbaar in het Engels op de website van “Cornell University Ergonomics”: REBA Worksheet.

Meer info in het Nederlands daarover op de Ergonomie site: REBA – Rapid Entire Body Assessment.

Checklist voor het manueel hanteren van lasten (SUVA – Zwitserland)

De checklist “Alléger la charge” van de "Caisse Nationale Suisse d’Assurances" (SUVA) bevat 22 situaties die moeten worden geanalyseerd aan de hand van ja/deels/neen vragen. Er wordt voornamelijk stilgestaan bij de planning van het werk, de hulpmiddelen voor het verplaatsen van lasten, tilacties en opleiding. In het kader van de checklist moeten een aantal taakobservaties worden verricht. Op een bijhorende fiche kunnen in navolging van de observatie de maatregelen worden genoteerd.

De checklist is in het Frans beschikbaar op de website van SUVA: Alléger la charge - Liste de contrôle.

Calculator voor de berekening van de dagelijkse blootstelling aan lichaamstrillingen (HSE – Verenigd Koninkrijk)

Deze blootstellingscalculator voor lichaamstrillingen berekent de dagelijkse blootstelling.

Deze tool is beschikbaar in het Engels op de website van de HSE: Whole body vibration calculator.

Lage rugpijn en radiculaire pijn: een tool om het zorgpad te definiëren (KCE – België)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde een tool om een zorgpad te definiëren dat voor elk type patiënt kan bepalen welke onderzoeken best worden uitgevoerd en welke de optimale behandeling is, afhankelijk van het type en de duur van de rugpijn. De tool werd uitgewerkt in samenwerking met vertegenwoordigers van alle relevante gezondheidszorgberoepen en met de patiënten. Voor een groter gebruiksgemak ontwikkelde het KCE ook een interactieve online tool.

Meer informatie over deze tool is beschikbaar op de website van het KCE:

Tien video’s over de preventie van de MSA in de sector van de hulp- en zorgverlening aan personen (INRS - Frankrijk)

Het INRS heeft tien video’s uitgebracht over de preventie van MSA. De video’s tonen een nieuwe benadering voor het optillen en verplaatsen van personen in de sector van de hulp- en zorgverlening aan personen. Deze benadering met het oog op de preventie van risico's inzake MSA in de zorgsector moet deel uitmaken van een globaal preventieplan van de diensten voor gezondheidszorg.

De video’s staan op de website van het INRS, in het Frans: Dix vidéos sur la prévention des TMS dans le secteur de l’aide et du soin à la personne.

Laten we de rug van de verzorgenden verzorgen (FOD Werkgelegenheid - België)

De 3 brochures “Laten we de rug van de verzorgenden verzorgen” zijn praktische hulpmiddelen die de thuisverzorgers, in samenwerking met hun hulpvragers, in staat moeten stellen hun werkomstandigheden te verbeteren.

Deze publicaties zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties > Laten we de rug van de verzorgenden verzorgen.

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) - Publicaties

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een aantal publicaties met betrekking tot musculoskeletale aandoeningen.

Informatiemiddelen bestemd voor de werknemers

Om de werknemers te helpen MSA te vermijden bij de uitoefening van hun beroep werden een reeks praktische brochures uitgegeven met als titel “Musculoskeletale aandoeningen bij beroepen”. Momenteel zijn 36 titels verschenen “Preventie van musculoskeletale aandoeningen” voor:

Informatiemiddelen bestemd voor de preventiedeskundigen

Brochures per sector

Deze handleidingen, opgevat als pedagogisch instrument, hebben aandacht voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen, waaronder rugpijn. Aan de hand van talrijke foto’s van werksituaties en lichaamshoudingen die men daarbij het best aanneemt, worden een aantal risico’s verduidelijkt.

Negen van deze handleidingen geven een overzicht van de risicofactoren verbonden aan specifieke activiteiten in 9 sectoren:

Praktische gids met aanbevelingen

Beheer van beroepsgebonden risico’s

De SOBANE-strategie is een methode voor het beheer van beroepsgebonden risico’s met vier interventieniveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise.

De brochure “SOBANE-strategie: Musculoskeletale aandoeningen” maakt het mogelijk om dieper in te gaan op problemen die tot musculoskeletale aandoeningen leiden.

Manueel behandelen van lasten

Een gids en een identificatiefiche van de risicofactoren helpen om risico’s op MSA te voorkomen en te beperken alsook arbeidsongevallen verbonden aan de manuele behandeling en de fysieke arbeid.

Parlementaire vragen

 • 466 Kamer - Impact van het telewerk op de werkgelegenheid

 • 55003336C Kamer - De impact van het dienstenchequesysteem op de werkgelegenheid en de gezondheid op het werk

 • 2047 Kamer - Ziekteverzuim

 • 838 Kamer - Werkbaar werk - Psychosociale risico's

 • 830 Kamer - Musculoskeletale aandoeningen - Preventiecampagne

 • 335 Kamer - Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's

 • 21608 Kamer - Het maximum toegelaten gewicht dat door arbeiders mag worden getild

Onderzoeken

 • Het werk hervatten en duurzaam aan het werk blijven na een musculoskeletale aandoening - Actiepistes voor de supervisor (IRRST - Canada - 2019)

  Wetenschappelijk rapport van een onderzoek dat concrete actiepistes naar voren brengt voor de supervisoren die er willen voor zorgen dat hun werknemers terugkeren naar de onderneming na een musculoskeletale aandoening (MSA).
 • Interventietypologieën voor preventie van musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s (FOD Werkgelegenheid - België - 2013)

 • DinBelg 2005 (Motmans R – België – 2005/2006)

 • Fit For Work? Musculoskeletale aandoeningen en de Belgische arbeidsmarkt (The work foundation & Prevent – België – 2009)

 • Fysieke activiteit: verbanden en gevolgen voor de gezondheid – samenvatting en aanbevelingen (Institut national de la santé et de la recheche médicale / INSERM – Frankrijk – 2008)

 • Organisationele en psychosociale factoren bij de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen aan de bovenste ledematen (UCL – België – 2004)

 • Publicaties over onderzoeken van de Unité Hygiène et Physiologie du Travail (UCL - België)

 • Rugaandoeningen in het arbeidsmilieu: welke risicofactoren en welke preventiemaatregelen? (Institut national de la santé et de la recherche médicale / INSERM – Frankrijk – 2000)

 • Spier- en skeletaandoeningen in de Europese Unie – Feiten en cijfers (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk EU-OSHA – EU – 2010)

 • Studie over chronische lage rugpijn (KCE – België – 2007)

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) - Regelgeving

Een specifieke wetgeving in verband met werkgebonden musculoskeletale aandoeningen bestaat niet in België.

Volgens de welzijnswet is de werkgever verplicht het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18/9/1996).

De werkgever dient er voor te zorgen dat het werk is aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de mens en dat overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid voorkomen wordt.

Om deze doelstellingen te bereiken houdt hij rekening met:

 • de werkorganisatie en de werk- en productiemethoden (bv. minder monotone en tempo gebonden arbeid);
 • de inrichting van de arbeidsplaats en arbeidspost (ergonomie);
 • de keuze en het gebruik van de arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • de psychosociale belasting.

De Codex voor de reglementering van het Welzijn op het Werk bevat wel onder meer delen over trillingen, het manueel hanteren van lasten, arbeidsmiddelen, beeldschermwerk, werkzitplaatsen en rustzitplaatsen.

Een uitgebreide toelichting over deze wetgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

In de praktijk

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / KMO

  Lancering gloednieuwe module “Preventie van MSA” op Preventievanmsa.be

  De sensibiliserings- en preventiewebsite rond musculoskeletale aandoeningen (MSA) is aangevuld met een gloednieuwe module “Preventie van MSA”. MSA zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat.
 • Telewerk / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Veilig en gezond telewerken

  Zelfs nu werknemers vaker naar kantoor terugkeren, lijkt telewerk een steeds belangrijkere plaats in het werkleven in te nemen. Werknemers zullen naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst vaker van thuis uit werken, sommigen zelfs voltijds. Daarom is het essentieel dat telewerkers de juiste...
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Blijf in beweging: omgaan met zittend werk om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen

  Langdurig staan of zitten op de werkplek komt erg veel voor, maar is slecht voor de gezondheid van werknemers. Wat kunnen werkgevers doen om de risico’s daarvan te beheersen?
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Een korte handleiding om actief te blijven bewegen op het werk

  We moeten minder zitten en meer bewegen op de werkplek om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen. In het nieuwe informatieblad van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt uitgelegd hoe men meer in beweging kan komen tijdens het uitvoeren van...
 • Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Participatieve ergonomie om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen

  In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op de voordelen van participatieve ergonomie (PE), waarbij werknemers worden betrokken bij het plannen en bewaken van werkzaamheden, om werkgerelateerde aandoeningen aan het...
 • napo
  napo
  Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Spier- en skeletaandoeningen: hulpmiddelen voor groepsgesprekken op de werkplek

  Twee toolkits om de problematiek van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek aan te pakken zijn nu in meerdere talen beschikbaar en kunnen gecombineerd gebruikt worden.
 • telethuiswerken
  telethuiswerken
  Telewerk / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Praktische tips voor telethuiswerken en gezond blijven

  Door de lockdown maatregelen vanwege de COVID-19-pandemie, zijn miljoenen Europese werknemers genoodzaakt om thuis te werken om het risico op besmetting met het virus te beperken. Lange perioden van zittend werk, gebrek aan lichaamsbeweging, werken in afzondering, vervaging van de grenzen tussen...
 • ergoscan
  ergoscan
  Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Ergoscan® in uw bedrijf

  Tijdens een bezoek aan uw onderneming voert een ergonoom van Prevent observaties uit en voert hij/zij gesprekken met operators en leidinggevenden. U ontvangt feedback die u inzicht geeft in de ergonomiegerelateerde problemen op korte en lange termijn en hoe u deze kan aanpakken.
 • napo
  napo
  Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Inzicht in aandoeningen aan het bewegingsapparaat met Napo

  Een nieuwe online toolkit met Napo animatiefilmpjes is bedoeld om mensen bewust te maken van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hun advies daarover te geven. De toolkit bevat 14 verschillende activiteiten waarmee men binnen organisaties groepsgesprekken kan stimuleren met eigen personeel en...
 • conversation starters
  conversation starters
  Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  “Conversation starters” voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat

  De “conversation starters” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is een hulpmiddel voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Dat instrument kan worden gebruikt om groepsgesprekken op de werkvloer of tijdens trainingen te...

Nieuws en evenementen

02.12.2021

Op de blog: waarom vrouwen meer risico lopen op MSA

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) hebben een impact op alle werknemers. Vrouwen in het bijzonder worden vaak aan werkgerelateerde fysieke,...

Herbeleef het transnationaal goede praktijken event "Preventie van musculoskeletale aandoeningen"

01.12.2021 14:12 to 31.12.2021 14:12
De focal points van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk...

Rondetafelgesprek over levenslang leren voor gezondere werkplekken

25.11.2021 15:11
Op 2 december 2021 organiseren het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), de Europese Commissie en het ‘European...
22.11.2021

Literatuuronderzoek over het verband tussen psychosociale factoren en aandoening aan het bewegingsapparaat

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, ook gekend als musculoskeletale aandoeningen (MSA) of spier- en skeletaandoeningen (SSA), kunnen worden...
10.11.2021

Nieuw aandachtspunt “diversiteit van werknemers” in de campagne “Gezond werk: verlicht de last!”

De Europese werkende bevolking is divers, in termen van sociaal-demografische en fysieke kenmerken, waaronder leeftijd, genderidentiteit, nationale...
08.11.2021

Rapport van EU-OSHA over COVID-19, telewerk en veiligheid en gezondheid op het werk

Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belicht de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die...

Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

30.10.2021 11:10
Van 25 tot en met 29 oktober organiseerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de Europese week voor...
26.10.2021

Op de blog: omgaan met gezondheidsrisico’s door langdurig zitten

Langdurig zitten is volgens 60% van de ondernemingen op dit moment de op twee na meest voorkomende risicofactor voor allerlei gezondheidsproblemen...
11.10.2021

Op de blog: een dynamische houding is de sleutel tot een gezond bewegingsapparaat

Beweging is essentieel om het bewegingsapparaat gezond te houden en hoe minder men beweegt, hoe groter de kans op gezondheidsproblemen. De nadelige...
21.09.2021

Zittend werk: richtsnoeren en hulpmiddelen

Een speciale rubriek op de campagnewebsite “Gezond werk: verlicht de last!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU...