Andere middelen

Titel 5 betreffende de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk behandelt specifiek de problematiek van het gebruik van steigers, ladders en touwen maar het is evident dat het gamma van middelen bestemd voor het uitvoeren van een taak op hoogte zeer ruim is en dat voor de keuze en het gebruik van deze middelen de algemene bepalingen van het betrokken besluit van toepassing zijn.

De niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte), gepubliceerd door de Europese Commissie, geeft een overzicht van de goede praktijken inzake keuze en gebruik van middelen voor tijdelijk werken op hoogte. Er dient echter te worden opgemerkt dat deze gids verwijst naar de Europese richtlijn die werd omgezet door titel 5 van boek IV van de codex. Hij neemt dus de specifieke kenmerken van de Belgische reglementering niet in aanmerking.

Wanneer voor de bescherming van werknemers die taken uitvoeren op hoogte geen gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeidsmiddelen zoals die bedoeld in titel 5 van boek IV van de codex, maar dat in deze bescherming wordt voorzien door de installatie van specifieke beschermingsmiddelen op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, is het eveneens belangrijk om de eisen in rekening te nemen die worden opgelegd door titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex.

Werken op hoogte - Publicaties

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) (EU - Europese Commissie - 2008)

Deze gids helpt de KMO's in het bijzonder om het best aangepaste arbeidsmiddel te kiezen voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Op die manier kunnen de ondernemingen de veiligheid van hun personeel verbeteren en hun productiekosten beperken. De gids biedt ook aan de verschillende personen die betrokken zijn bij de preventie van ongevallen de middelen om de richtlijn efficiënt toe te passen, daar hierin immers de "beste praktijken" zijn bijeengebracht die als dusdanig worden gedefinieerd door talloze Europese experten.

Doelgroep: werkgevers, in het bijzonder de KMO's

De gids is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van de Europese Commissie: Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

In de praktijk

 • hoogwerker
  hoogwerker
  Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

  Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

  Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
 • bas.png
  Werken op hoogte

  Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

  In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande...
 • scissorslift.jpg
  Werken op hoogte

  Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

  Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.

Nieuws en evenementen

 • protection
  protection
  05.08.2019

  Op de blog: bescherming tegen kankerverwekkende stoffen en werkgerelateerde kanker

  De blootstelling aan kankerverwekkende stoffen blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie (EU...
 • huishouden
  huishouden
  02.08.2019

  Op de blog: campagne geschikt huishoudmateriaal

  Geschikt en ergonomisch materiaal is essentieel voor de huishoudhulp. Daarnaast moet het materiaal ook goed onderhouden zijn. Daarom heeft het...
 • ISO 31000
  ISO 31000
  29.07.2019

  Op de blog: vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement

  ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 het mondiale...