Andere middelen

Titel 5 betreffende de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk behandelt specifiek de problematiek van het gebruik van steigers, ladders en touwen maar het is evident dat het gamma van middelen bestemd voor het uitvoeren van een taak op hoogte zeer ruim is en dat voor de keuze en het gebruik van deze middelen de algemene bepalingen van het betrokken besluit van toepassing zijn.

De niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte), gepubliceerd door de Europese Commissie, geeft een overzicht van de goede praktijken inzake keuze en gebruik van middelen voor tijdelijk werken op hoogte. Er dient echter te worden opgemerkt dat deze gids verwijst naar de Europese richtlijn die werd omgezet door titel 5 van boek IV van de codex. Hij neemt dus de specifieke kenmerken van de Belgische reglementering niet in aanmerking.

Wanneer voor de bescherming van werknemers die taken uitvoeren op hoogte geen gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeidsmiddelen zoals die bedoeld in titel 5 van boek IV van de codex, maar dat in deze bescherming wordt voorzien door de installatie van specifieke beschermingsmiddelen op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, is het eveneens belangrijk om de eisen in rekening te nemen die worden opgelegd door titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex.

Werken op hoogte - Publicaties

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) (EU - Europese Commissie - 2008)

Deze gids helpt de KMO's in het bijzonder om het best aangepaste arbeidsmiddel te kiezen voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Op die manier kunnen de ondernemingen de veiligheid van hun personeel verbeteren en hun productiekosten beperken. De gids biedt ook aan de verschillende personen die betrokken zijn bij de preventie van ongevallen de middelen om de richtlijn efficiënt toe te passen, daar hierin immers de "beste praktijken" zijn bijeengebracht die als dusdanig worden gedefinieerd door talloze Europese experten.

Doelgroep: werkgevers, in het bijzonder de KMO's

De gids is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van de Europese Commissie: Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

In de praktijk

 • hoogwerker
  hoogwerker
  Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

  Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

  Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
 • bas.png
  Werken op hoogte

  Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

  In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande...
 • scissorslift.jpg
  Werken op hoogte

  Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

  Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.

Nieuws en evenementen

 • preventFocus
  preventFocus
  15.02.2019

  Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?

  Het expertisebureau in arbeidsorganisatie ‘Technologia’ werd in 2009 geconfronteerd met de zelfmoordgolf bij France Telecom. Hierna implementeerde...
 • report
  report
  31.01.2019

  Landenrapporten inzake veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen in de Europese Unie

  In de recentste landenrapporten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op regelingen inzake...
 • ioniserende stralingen
  ioniserende stralingen
  30.01.2019

  Op de blog: wijziging van de wetgeving op de fysische controle inzake ioniserende stralingen

  Het koninklijk besluit van 6 december 2018 voert een grondige wijziging door van de dienst voor fysische controle voor bedrijven die met ioniserende...