Ladder

De ladder werd lange tijd enkel als een toegangsmiddel beschouwd. Volgens titel 5 betreffende de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk, kan een ladder als een werkpost worden gebruikt. Deze mogelijkheid wordt slechts aanvaard als de werkzaamheden van korte duur zijn en enkel de hantering van lichte lasten impliceren. Bovendien moet de werknemer die een werk uitvoert vanop een ladder op ieder ogenblik beschikken over een veilige houvast en steun. In de praktijk worden deze eisen meestal als vervuld beschouwd wanneer de twee voeten van de werknemer steunen op een trede en wanneer de werknemer zich met een hand kan vasthouden aan een trede.

Werken op hoogte - Publicaties

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) (EU - Europese Commissie - 2008)

Deze gids helpt de KMO's in het bijzonder om het best aangepaste arbeidsmiddel te kiezen voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Op die manier kunnen de ondernemingen de veiligheid van hun personeel verbeteren en hun productiekosten beperken. De gids biedt ook aan de verschillende personen die betrokken zijn bij de preventie van ongevallen de middelen om de richtlijn efficiënt toe te passen, daar hierin immers de "beste praktijken" zijn bijeengebracht die als dusdanig worden gedefinieerd door talloze Europese experten.

Doelgroep: werkgevers, in het bijzonder de KMO's

De gids is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van de Europese Commissie: Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

In de praktijk

  • steigers
    steigers
    Werken op hoogte
    Bouw

    Code van goede praktijk voor steigers

    Constructiv heeft in 2017 in samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de koepelorganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector en de nationale beroepsvereniging van...
  • hoogwerker
    hoogwerker
    Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

    Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

    Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
  • bas.png
    Werken op hoogte

    Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

    In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande...
  • scissorslift.jpg
    Werken op hoogte

    Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

    Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.

Nieuws en evenementen

IPAF street smart campaign
IPAF street smart campaign
27.08.2019

Op de blog: campagnes van IPAF

De International Powered Access Federation (IPAF) promoot het veilig gebruik van hoogwerkers wereldwijd. De laatste 2 jaar heeft IPAF diverse...