Specifieke situaties: redding, hulpverlening

De AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg behandelt regelmatig vragen van overheidsinstellingen zoals de civiele bescherming, de brandweer en de politie die wensen te weten of de technieken die worden toegepast door de leden van deze diensten verenigbaar zijn met de reglementaire eisen.

De problematiek van de redding van personen is delicaat om te behandelen in het kader van de codex over het welzijn op het werk. Een van de basisprincipes van de codex over het welzijn op het werk is immers dat de werkgever alles in het werk moet stellen om de gevaren weg te werken die aanwezig zijn op zijn arbeidsplaats en, als dit gevaar niet kan worden voorkomen, zo veel mogelijk het risico op schade voor de werknemer beperken. In het kader van een reddingsactiviteit is de toepassing van dit basisprincipe uiteraard onmogelijk.

Bovendien is het bij de uitvoering van reddingsoperaties niet altijd mogelijk om gebruik te maken van interventietechnieken die bepaalde reglementaire eisen respecteren die worden opgelegd door de codex over het welzijn op het werk; de technieken die het gebruik van touwen vereisen bijvoorbeeld.

De moeilijkheid heeft dus te maken met het identificeren, in functie van de vereisten in verband met de opdrachten die moeten worden vervuld door elk van de voornoemde instellingen, van de compenserende preventiemaatregelen die het mogelijk maken om aan de leden van deze diensten een beschermingsniveau te bieden dat gelijkwaardig is aan de andere werknemers.

Werken op hoogte - Publicaties

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) (EU - Europese Commissie - 2008)

Deze gids helpt de KMO's in het bijzonder om het best aangepaste arbeidsmiddel te kiezen voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Op die manier kunnen de ondernemingen de veiligheid van hun personeel verbeteren en hun productiekosten beperken. De gids biedt ook aan de verschillende personen die betrokken zijn bij de preventie van ongevallen de middelen om de richtlijn efficiënt toe te passen, daar hierin immers de "beste praktijken" zijn bijeengebracht die als dusdanig worden gedefinieerd door talloze Europese experten.

Doelgroep: werkgevers, in het bijzonder de KMO's

De gids is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van de Europese Commissie: Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

In de praktijk

 • hoogwerker
  hoogwerker
  Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

  Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

  Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
 • bas.png
  Werken op hoogte

  Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

  In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande...
 • scissorslift.jpg
  Werken op hoogte

  Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

  Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.

Nieuws en evenementen

 • protection
  protection
  05.08.2019

  Op de blog: bescherming tegen kankerverwekkende stoffen en werkgerelateerde kanker

  De blootstelling aan kankerverwekkende stoffen blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie (EU...
 • huishouden
  huishouden
  02.08.2019

  Op de blog: campagne geschikt huishoudmateriaal

  Geschikt en ergonomisch materiaal is essentieel voor de huishoudhulp. Daarnaast moet het materiaal ook goed onderhouden zijn. Daarom heeft het...
 • ISO 31000
  ISO 31000
  29.07.2019

  Op de blog: vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement

  ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 het mondiale...