Steiger

Het gebruik van een steiger is uiteraard een zeer interessante oplossing om werkzaamheden op een hoogte uit te voeren. Het gebruik van een dergelijke uitrusting maakt het enkel mogelijk om aan de veiligheidsdoelstellingen te voldoen als bepaalde principes correct worden toegepast.

De montage van de steiger mag geen groter risico op vallen teweegbrengen dan het risico dat verbonden is aan de uitvoering van de werkzaamheden bij de aanvang ervan.

Bij het bouwen van een steiger moet een berekeningsnota worden opgemaakt die het mogelijk maakt om de belasting te bepalen die de steiger moet kunnen dragen tijdens de werkzaamheden. Deze zeer complexe problematiek moet worden behandeld door specialisten van het type ″stabiliteitsingenieurs″ wanneer de steigers oud of zeer bijzonder zijn. Voor de nieuwe steigers die gebouwd zijn op basis van een norm, daarentegen, wordt deze norm beschouwd als de berekeningsnota.

Een uitwisseling van informatie moet plaatsvinden tussen de werkgever die de steiger monteert en diegene die de werkzaamheden gaat uitvoeren bij de aanvang van deze stellingbouw. Deze uitwisseling van informatie moet waarborgen dat de steiger aangepast is aan de uit te voeren taken en dat de belasting die de steiger ondergaat tijdens de werkzaamheden in rekening wordt genomen bij het ontwerp ervan.

De toegang tot de steiger kan enkel worden toegestaan voor de personen die deze absoluut moeten gebruiken. Deze personen moeten een voorafgaande opleiding hebben gevolgd waardoor zij de risico's kunnen beheersen die verbonden zijn aan het gebruik van de steiger alsook de risico's die zij kunnen veroorzaken.

Montage en gebruik

Het is nodig om een onderscheid te maken tussen de werkgever die de montage, de demontage of de ombouw van de steiger uitvoert en de werkgever die de steiger gebruikt.  In de meeste gevallen gaat het niet om dezelfde werkgever.

Als de werkgever die de steiger gebruikt niet dezelfde is als diegene die de steiger monteert, demonteert of ombouwt, moet deze laatste alle nuttige informatie bezorgen aan de werkgever die de steiger gebruikt. 

Coördinatie tussen de twee is dus noodzakelijk.  De werkgever die de steiger gebruikt bepaalt bijvoorbeeld de aard van de activiteiten die hij wil uitvoeren bij de aanvang van de stellingbouw en vermeldt deze in het bestek of in elk ander document.  Zo zal de andere partij in staat zijn om hem een steiger ter beschikking te stellen die aangepast is aan de activiteiten die werden vermeld.

De werkgever die de steiger gebruikt ziet erop toe dat de steiger gedurende de hele gebruiksperiode in overeenstemming blijft met de reglementaire eisen en de aanbevelingen van de werkgever die instaat voor de montage van de steiger.

Werken op hoogte - Publicaties

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) (EU - Europese Commissie - 2008)

Deze gids helpt de KMO's in het bijzonder om het best aangepaste arbeidsmiddel te kiezen voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Op die manier kunnen de ondernemingen de veiligheid van hun personeel verbeteren en hun productiekosten beperken. De gids biedt ook aan de verschillende personen die betrokken zijn bij de preventie van ongevallen de middelen om de richtlijn efficiënt toe te passen, daar hierin immers de "beste praktijken" zijn bijeengebracht die als dusdanig worden gedefinieerd door talloze Europese experten.

Doelgroep: werkgevers, in het bijzonder de KMO's

De gids is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van de Europese Commissie: Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

In de praktijk

 • hoogwerker
  hoogwerker
  Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

  Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

  Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
 • bas.png
  Werken op hoogte

  Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

  In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande...
 • scissorslift.jpg
  Werken op hoogte

  Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

  Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.

Nieuws en evenementen

 • logo_fod_gr.jpg
  23.04.2019

  Onderzoek naar burn-out in de Belgische bevolking

  Om over recentere gegevens te beschikken betreffende burn-out onder de Belgische bevolking, vroeg de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid...
 • Preventie Burn-out
  Preventie Burn-out
  17.04.2019

  Op de blog: preventiecampagne rond burn-out

  Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block lanceerde op 8 april 2019 een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out...
 • veiligheidsdag
  veiligheidsdag
  16.04.2019

  Op de blog: veiligheidsdag in de spoorwegenbouw

  Op 19 maart 2019 was er bij de Confederatie Bouw in Brussel een studievoormiddag rond veilig werken in de spoorwegenbouw. De rode draad was...