Psychosociale risico's - Prediagnose - Tools

Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2015)

De “Knipperlichten Psychosociale Risico’s” is een instrument dat gebruikt kan worden om een eerste aanduiding te krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de onderneming en van het niveau waarop ze voorkomen (groen licht: weinig problemen, oranje licht: waarschuwingssignaal, rood licht: alarm).

Dit prediagnose-instrument heeft als doelstelling de werkgever te alarmeren over de aanwezigheid van psychosociale risico's in de onderneming opdat zo vlug mogelijk met een risicoanalyse en een reëel beleid voor het beheer van psychosociale risico’s gestart wordt.

De tool geeft een eerste aanduiding en vervangt in geen geval de risicoanalyse die wettelijke verplicht is voor alle ondernemingen in België.

De alarmindicator bestaat uit een tabel, samengesteld uit een aantal indicatoren, in te vullen door een kleine groep personen die de onderneming vertegenwoordigen.

De tool is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk: handleiding en tools.

Vroegtijdige opsporingstool voor burn-out (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2020)

Dit instrument heeft als voornaamste doelstelling de gezondheidswerkers te helpen om voortekenen van burn-out in te schatten. De ervaring van de gezondheidswerker stelt hem of haar met behulp van deze tool in staat een toestand van burn-out en de ernst ervan op te merken. Het instrument heeft ook als doel om de gezondheidswerkers eerste denkpistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer.

Deze tool wordt ingevuld tijdens een gesprek met de werknemer en omvat verschillende delen:

  • naam van de werknemer en de datum;
  • theoretische definitie van burn-out: om de thematiek te kaderen en uw aandacht te vestigen op potentieel gevaarlijke situaties;
  • symptomen: fysieke, cognitief-affectieve en gedragssymptomen kunnen aangekruist worden volgens de frekwentie ervan.

In 2020 werd de tool aangepast in 2 versies, één voor de arbeidsarts en één voor de huisarts.

Dit instrument is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Publicaties: