Psychosociale risico's - Preventiebeleid - Tools

Verzamelbundel van goede praktijken in ondernemingen inzake preventie van psychosociale risico’s (FOD Werkgelegenheid - België - 2019)

Deze verzamelbundel biedt een korte beschrijving van de verandering in de wetgeving, voorbeelden, goede praktijken en leercases van verschillende organisaties die van start gegaan zijn met een preventiebeleid psychosociale risico’s en die graag hun ervaringen delen.

De publicatie en het case-boek zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module: Onderzoeksprojecten > 2019 - Realisatie van een verzamelbundel van goede praktijken in ondernemingen inzake preventie van psychosociale risico’s (PSR).

Deze publicatie biedt een aanvulling op de Gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Brochure “Naar een maatschappelijk verantwoord intern communicatiebeleid tijdens herstructurering” (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF - België - 2015)

Deze brochure is bestemd voor werkgevers, HR-verantwoordelijken, communicatieverantwoordelijken, kaderleden, vertegenwoordigers van de werknemers, ...

De brochure legt de nadruk op het belang van een goede communicatie tijdens een herstructurering om psychosociale risico’s te beperken. Ze behandelt de actoren en de doelgroepen van de communicatie, de grondslagen voor een verantwoorde communicatie, de succesfactoren en de problemen in het communicatieproces. De brochure bevat talrijke citaten en standpunten van betrokkenen en levert ook een reeks aanbevelingen voor een optimale aanpak van de communicatie. Ze heeft ook aandacht voor die problematiek in de KMO’s. Als bijlage bevat de brochure de regelgeving omtrent collectief ontslag en een lijst van alarmsignalen en van succes- en risicofactoren. Ze wordt afgesloten met een bibliografie.

De brochure is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Naar een maatschappelijk verantwoord intern communicatiebeleid tijdens herstructurering.

Gids voor preventie van psychosociale risico's (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2013)

Deze gids helpt organisaties om een preventiebeleid rond psychosociale risico’s te voeren dat kadert in een globaal beleid voor het beheer van beroepsrisico’s en in de sociale dialoog. De gids omschrijft de risico’s, geeft preventieprincipes en beschrijft op uitvoerige wijze de etappes om tot een echt preventiebeleid te komen.

De voorgestelde pistes die kunnen leiden tot oplossingen, raden collectieve maatregelen aan die rekening houden met de werkorganisatie. De gids beschrijft ook de betrokken actoren en geeft inlichtingen over enkele beschikbare instrumenten.

De gids is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties:

 

De ondernemers, super-helden (7j santé, België, 2017)

Deze brochure behandelt de gezondheid van ondernemers in de vorm van 10 vragen. Enkele thema’s over welzijn op het werk die aan bod komen zijn: de zin van het werk, (techno)stress, het evenwicht tussen privéleven en werk, de slaap.

Bij elk thema krijg je praktische informatie, raadgevingen en actiemogelijkheden.

Deze brochure is enkel in het Frans beschikbaar op de website ‘7j santé’.