Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht en erkend om de opdrachten uit te voeren die de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk niet kunnen uitvoeren.

Deze externe diensten zijn samengesteld uit twee secties: een sectie risicobeheer die op een multidisciplinaire manier wordt uitgewerkt (hierin bevinden zich preventieadviseurs gespecialiseerd in arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne,  psychosociale aspecten) en een sectie die zich bezighoudt met het medisch toezicht op de werknemers. De sectie risicobeheer wordt geleid door een ingenieur - preventieadviseur niveau I. Dee sectie medisch toezicht daarentegen wordt geleid door een preventieadviseur-arbeidsarts en omvat deze het verplegend en administratief personeel dat nodig is voor de verwezenlijking van het gezondheidstoezicht.

Verplegers, sociaal assistenten en personen die een aanvullende opleiding van niveau II hebben gevolgd kunnen daarenboven eveneens worden tewerkgesteld in de externe diensten. Deze personen oefenen hun activiteiten uit onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur die zij bijstaan.

De externe dienst ondertekent een overeenkomst met de werkgever en deze overeenkomst gaat met name de opdrachten bepalen die aan de externe dienst worden toevertrouwd. Bij elke werkgever worden de opdrachten steeds uitgevoerd door dezelfde ploeg van preventieadviseurs. De werkgever moet hun namen mededelen aan zijn Comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij elke interventie moet de externe dienst een rapport opstellen dat bestemd is voor de werkgever. Om zijn onafhankelijkheid te waarborgen mag de externe dienst geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen waarin hij opdrachten vervult. In de praktijk moet de externe dienst over het nodige materiaal, over de technische, wetenschappelijke en financiële middelen beschikken om zijn opdrachten steeds op een volledige en doeltreffende manier te kunnen uitvoeren.

De externe diensten zijn onderworpen aan tarieven die bepaald zijn in de reglementering.

Parlementaire vragen

 • 55024882C Kamer - Het pesten op het werk

 • 55020228C, 55020684C, 55020709C en 55020736C Kamer - Het wettelijk kader voor telewerk

 • 496 Kamer - Agressie in het onderwijs - Registratieregisters

 • 6-648 Senaat - Gezondheid en veiligheid op het werk - Strategisch kader van de Europese Unie 2014-2020 - Geplafonneerde investeringen - Micro-ondernemingen - Impact op de werknemers

 • 16918 Kamer - CPS bij de NMBS

 • 1230 Kamer - Nieuwe tarieven voor de externe preventiediensten

 • 1215 Kamer - Het overgewicht van werknemers

 • 973 Kamer - Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Meerkosten ten gevolge van het nieuwe prestatie- en tariferingssysteem

 • 811 Kamer - Concurrentie onder arbeidsgeneesheren

 • 729 Kamer - Taken van de bedrijfsverpleegkundigen

 • 475 Kamer - Preventiediensten

 • 474 Kamer - Tarifering voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB's)

 • 473 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 465 Kamer - Het advies van de sociale partners in de NAR over de versterking van de werking van de externe diensten

 • 3878 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 5-1393 Senaat - De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

 • 21772 & 21778 Kamer - De financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en de tariefregeling

 • 20045 Kamer - De tarifering voor de externe diensten voor preventie en bescherming

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) - Regelgeving

 • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Titel 3 van boek II van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Organisatorische structuren > Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

In de praktijk

 • contact tracing
  contact tracing
  Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)

  Draaiboek van Co-Prev voor contact tracing

  Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.
 • affiche
  affiche
  Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen / Rollen en verantwoordelijkheden / Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
  Bouw

  Veilig en gezond samenwerken in de bouw: poster met overzicht van de belangrijkste betrokken partijen

  Een werkgever in de bouw moet met heel wat partijen samenwerken. Het is hierin niet altijd voor iedereen duidelijk wie wat moet doen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom werkte de dienstverlenende organisatie ‘Constructiv’ van en voor de bouwsector, samen met de...
 • Seed
  Seed
  Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) / Preventieadviseur

  SEED-Connect: digitale wegwijzer naar arbeidsarts en psycholoog

  Een nieuw digitaal platform “SEED-Connect” maakt het voor iedereen mogelijk om gemakkelijk op te zoeken welke preventieadviseur-arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten men kan contacteren bij problemen gerelateerd aan het werk.

Nieuws en evenementen

04.03.2022

Op de blog: NMBS, MIVB, De Lijn en TEC willen samen agressie tegen personeel aanpakken

In 2021 werden elke dag gemiddeld dertien gevallen van agressie (in totaal 4787 voor het jaar) tegen het personeel van NMBS, MIVB, De Lijn en TEC...

Studiedag “Uitzendarbeid na 25 jaar Welzijnswet”

16.11.2021 13:11
Op 14 oktober 2021 organiseerde Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de uitzendsector, een studiedag naar aanleiding van het...
26.08.2021

KB past de codex aan wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft

Het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2021 publiceerde het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op...
mijn gezondheid.be
mijn gezondheid.be
01.10.2020

Vind uw arbeidsarts via mijngezondheid.be

Wie een externe arbeidsarts heeft op het werk, vindt zijn of haar contactgegevens vanaf nu ook terug via de portaalwebsite “Mijngezondheid”.
Co-Prev
Co-Prev
24.10.2018

50 jaar Co-Prev

Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), bestaat 50 jaar en de EDPB vieren hun 20e verjaardag...
logo_fod_gr.jpg
06.03.2017

Indexering van de tarieven van de EDPB voor 2017

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft de minimumbijdragen voor prestaties van Externe...