Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht en erkend om de opdrachten uit te voeren die de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk niet kunnen uitvoeren.

Deze externe diensten zijn samengesteld uit twee secties: een sectie risicobeheer die op een multidisciplinaire manier wordt uitgewerkt (hierin bevinden zich preventieadviseurs gespecialiseerd in arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne,  psychosociale aspecten) en een sectie die zich bezighoudt met het medisch toezicht op de werknemers. De sectie risicobeheer wordt geleid door een ingenieur - preventieadviseur niveau I. Dee sectie medisch toezicht daarentegen wordt geleid door een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en omvat deze het verplegend en administratief personeel dat nodig is voor de verwezenlijking van het gezondheidstoezicht.

Verplegers, sociaal assistenten en personen die een aanvullende opleiding van niveau II hebben gevolgd kunnen daarenboven eveneens worden tewerkgesteld in de externe diensten. Deze personen oefenen hun activiteiten uit onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur die zij bijstaan.

De externe dienst ondertekent een overeenkomst met de werkgever en deze overeenkomst gaat met name de opdrachten bepalen die aan de externe dienst worden toevertrouwd. Bij elke werkgever worden de opdrachten steeds uitgevoerd door dezelfde ploeg van preventieadviseurs. De werkgever moet hun namen mededelen aan zijn Comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij elke interventie moet de externe dienst een rapport opstellen dat bestemd is voor de werkgever. Om zijn onafhankelijkheid te waarborgen mag de externe dienst geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen waarin hij opdrachten vervult. In de praktijk moet de externe dienst over het nodige materiaal, over de technische, wetenschappelijke en financiële middelen beschikken om zijn opdrachten steeds op een volledige en doeltreffende manier te kunnen uitvoeren.

De externe diensten zijn onderworpen aan tarieven die bepaald zijn in de reglementering.

Parlementaire vragen

 • 6-648 Senaat - Gezondheid en veiligheid op het werk - Strategisch kader van de Europese Unie 2014-2020 - Geplafonneerde investeringen - Micro-ondernemingen - Impact op de werknemers

 • 16918 Kamer - CPS bij de NMBS

 • 1230 Kamer - Nieuwe tarieven voor de externe preventiediensten

 • 1215 Kamer - Het overgewicht van werknemers

 • 973 Kamer - Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Meerkosten ten gevolge van het nieuwe prestatie- en tariferingssysteem

 • 811 Kamer - Concurrentie onder arbeidsgeneesheren

 • 729 Kamer - Taken van de bedrijfsverpleegkundigen

 • 475 Kamer - Preventiediensten

 • 474 Kamer - Tarifering voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB's)

 • 473 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 465 Kamer - Het advies van de sociale partners in de NAR over de versterking van de werking van de externe diensten

 • 3878 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 5-1393 Senaat - De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

 • 21772 & 21778 Kamer - De financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en de tariefregeling

 • 20045 Kamer - De tarifering voor de externe diensten voor preventie en bescherming

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) - Regelgeving

 • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Titel 3 van boek II van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Organisatorische structuren > Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

In de praktijk

 • leather and tanning
  leather and tanning
  OIRA / Risicoanalyse
  Textiel, kleding en leer

  Vernieuwde OiRA “Leather and tanning”

  De Europese sectorale partners uit de ledersector (IndustriALL en Cotance) startten in 2017 met een project om de Europese OiRA tool “Leather and tanning” aan te passen. De eerste versie van de OiRA-tool dateerde uit 2012 en was aan herziening toe. De tool helpt de kleine bedrijven uit de sector om...
 • MSA
  MSA
  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Psychosociale risico’s (PSR) / Stress / KMO

  Praktische handleiding voor kleine ondernemingen over psychosociale risico's, stress en musculoskeletale aandoeningen

  Psychosociale risico’s, stress of musculoskeletale aandoeningen (MSA) kunnen ernstige gevolgen hebben voor werknemers en ondernemingen. Vaak leiden ze tot langdurig ziekteverlof. Vooral micro- en kleine ondernemingen kunnen problemen ondervinden om die risico’s aan te pakken.
 • Prevent Check
  Prevent Check

  PreventCheck: inzicht in preventie en welzijn in uw organisatie

  Prevent ontwikkelde samen met het VBO de handige online tool preventCheck waarmee men kan nagaan op welke manier veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in het bedrijf of organisatie wordt aangepakt.
 • Campagne
  Campagne
  Gevaarlijke stoffen

  Databank van praktische tools en richtsnoeren voor gevaarlijke stoffen

  De uitgebreide nieuwe databank van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat links naar belangrijke hulpbronnen en audiovisuele tools van de lidstaten, de Europese Unie en daarbuiten, en een aantal nieuwe casestudy's in het kader van de huidige campagne...
 • Oira
  Oira
  OIRA / Risicoanalyse
  Landschapsverzorging

  OiRA-tool Parken en tuinen

  Om de werkcondities in de sector van de parken en tuinen te blijven verbeteren lanceerden de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) op 10...

Nieuws en evenementen

Co-Prev
Co-Prev
24.10.2018

50 jaar Co-Prev

Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), bestaat 50 jaar en de EDPB vieren hun 20e verjaardag...
logo_fod_gr.jpg
06.03.2017

Indexering van de tarieven van de EDPB voor 2017

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft de minimumbijdragen voor prestaties van Externe...