CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
BeSWIC geeft meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk.

In de praktijk

 • Thermische omgeving

  Werken bij koude temperaturen

  Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?
 • Ergonomie

  Minder zitten op kantoor

  De hoogopgeleide werknemer zit op een gemiddelde doordeweekse dag 10,1 uur, wat de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Aangezien een groot deel van de zittijd op kantoor wordt doorgebracht, is dit de aangewezen plek om die zittijd te verminderen. Maar hoe doet men dat?
 • Werken op hoogte

  Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

  In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande...
 • Kankerwekkende en mutagene agentia
  Bouw

  Europees richtsnoer voor arbeidsinspecteurs over inhaleerbaar kristallijn silicastof op bouwplaatsen

  Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidinspectie (SLIC) heeft samen met het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) een richtsnoer voor nationale arbeidsinspecteurs gepubliceerd over hoe zij de risico's voor werknemers door blootstelling aan...
 • Chemische agentia

  Chesar tool voor beoordeling en rapportering van chemische veiligheid

  De computertool Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) helpt ondernemingen om chemische veiligheidsbeoordelingen en -rapporten in het kader van de Europese REACH-verordening op te maken.

Nieuws en evenementen

 • 18.01.2017

  Beroepsgerelateerde kankers, een prioriteit voor Europa

  De Europese Commissie heeft voorgesteld om grenswaarden vast te stellen voor zeven kankerverwekkende stoffen. De Commissie heeft een gids...
 • 13.01.2017

  Verhoging van de opdeciemen op geldboeten

  In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 is de programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd. Hierdoor wijzigt de wet van 5 maart 1952...
 • 11.01.2017

  Aanmelden voor “Safe Maintenance Award Benelux”

  Met de Safe Maintenance Award Benelux beloont de stichting ‘Safety at Work’ de technische dienstverlener en het bedrijf met een eigen...