Onderzoeken

Deze module bevat informatie over de onderzoeksprojecten over welzijn op het werk.

De informatie is onderverdeeld per onderzoeksproject.

 

Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de re-integratie op het werk (FOD Werkgelegenheid, België, 2020)

Dit onderzoek werd afgerond in 2020 en betreft de RIZIV-wetgeving en de wetgeving over het welzijn op het werk over re-integratie die in werking zijn getreden op 1 januari 2017.

Werkhervatting na een langdurige afwezigheid (FOD Werkgelegenheid, België, 2011)

Dit onderzoek analyseert de bestaande beroepsinschakelingssystemen voor werknemers na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.