Gevaarlijke stoffen

Chemische agentia zijn chemische stoffen en mengsels van deze stoffen.

Chemische agentia kunnen:

 • in zuivere vorm voorkomen (dan noemt men ze stoffen);
 • een mengsel zijn;
 • het gewild resultaat zijn van een productieproces (bijvoorbeeld verf);
 • het ongewild maar niet te voorkomen resultaat zijn van een productieproces (bijvoorbeeld lasrook);
 • al dan niet op de markt worden gebracht.

Kankerverwekkende of carcinogene agentia zijn chemische agentia die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.

Mutagene stoffen zijn stoffen die het menselijk erfelijk materiaal kunnen beschadigen en die bijgevolg in combinatie met andere stoffen kanker kunnen veroorzaken.

Campagnes

 • Federale overheid leert jongeren veilig omspringen met chemische producten op het werk

  Elk jaar gebeuren in België nog meer dan 10.000 ongevallen met chemische producten. Daarom trekt de federale overheid in mei met een volledig ingerichte vrachtwagen (de “Federal Truck”) naar verschillende scholen in België om daar leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs te informeren over de nieuwe gevaarsymbolen en de veiligheidsmaatregelen.
 • Europese sensibiliseringscampagne: Roadmap on carcinogens

  De ‘roadmap on carcinogens’ is een Europese bewustmakingscampagne waarbij goede praktijken op de werkvloer worden gepromoot ter preventie van risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk.
 • Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen

  In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren.
 • Campagne over kwartsstof in de bouwsector (2010-2012)

Parlementaire vragen

 • 8842 & 8972 Kamer - De studie over de gevolgen van asbest | Kankerrisico bij arbeiders die met asfalt werken

In de praktijk

 • Campagne
  Campagne
  Gevaarlijke stoffen

  Databank van praktische tools en richtsnoeren voor gevaarlijke stoffen

  De uitgebreide nieuwe databank van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat links naar belangrijke hulpbronnen en audiovisuele tools van de lidstaten, de Europese Unie en daarbuiten, en een aantal nieuwe casestudy's in het kader van de huidige campagne...
 • E-tool
  E-tool
  Gevaarlijke stoffen

  E-tool gevaarlijke stoffen

  In het kader van de campagne "Een gezonde werkplek" lanceerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de e-tool gevaarlijke stoffen. Deze interactieve digitale tool voorziet bedrijven van informatie en adviezen die zij nodig hebben om de veiligheids- en...
 • Napo
  Napo
  Gevaarlijke stoffen

  Napo in een stoffige werkplaats

  De film “Napo in... een stoffige werkplaats” toont enkele werksituaties waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan houtstof, metaaldeeltjes, meel of andere soorten stof. In de lijn van de campagne voor een gezonde werkplek “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” toont deze Napo-film hoe...
 • database.jpg
  Gevaarlijke stoffen

  Database met 120.000 chemische stoffen

  Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt zijn belangrijke database met 120.000 chemische stoffen ter beschikking.

Nieuws en evenementen

gevaarlijke stoffen
gevaarlijke stoffen
29.01.2019

Onderzoeksrapport over blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk

In een nieuwe rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt de ontwikkeling beschreven van nieuwe...

Studiedag over de resultaten in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk

25.01.2019 09:01
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid)...
Europese week
Europese week
12.11.2018

Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk van 22 tot 26 oktober 2018 vonden er overal in Europa evenementen en public...
nano
nano
12.10.2018

Informatiebladen over nanomaterialen en praktische tools voor gevaarlijke stoffen

In het kader van de campagne “Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan" heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en...
Europese campagne
Europese campagne
11.09.2018

Gevaarlijke stoffen: informatiebladen over wetgeving en vervanging

Als onderdeel van de campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 2...
blog
blog
07.08.2018

Op de blog: wettelijke eisen voor de beheersing van het gebruik van gevaarlijke stoffen

De Europese Unie (EU) heeft een reeks wettelijke bepalingen opgesteld om werknemers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van gevaarlijke...
verstikking
verstikking
20.07.2018

Op de blog: verstikkings- en vergiftigingsrisico’s in de horeca en voedingssector

In de laatste jaren hebben er zich meerdere dodelijke ongevallen voorgedaan in de voedingssector ten gevolge van besloten ruimten. In het nieuwe...
Campagne
Campagne
12.07.2018

Ruim 100 partners voor de campagne "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan"

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de officiële campagne- en mediapartners bekend gemaakt die zich...

Europese campagne “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”

04.06.2018 14:06 to 31.07.2018 00:07
Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. 38% van alle Europese ondernemingen maakt melding van...
Campagne
Campagne
22.05.2018

Europese campagne “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”

Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. 38% van alle Europese ondernemingen maakt melding van...