Gevaarlijke stoffen

Chemische agentia zijn chemische stoffen en mengsels van deze stoffen.

Chemische agentia kunnen:

 • in zuivere vorm voorkomen (dan noemt men ze stoffen);
 • een mengsel zijn;
 • het gewild resultaat zijn van een productieproces (bijvoorbeeld verf);
 • het ongewild maar niet te voorkomen resultaat zijn van een productieproces (bijvoorbeeld lasrook);
 • al dan niet op de markt worden gebracht.

Kankerverwekkende of carcinogene agentia zijn chemische agentia die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.

Mutagene stoffen zijn stoffen die het menselijk erfelijk materiaal kunnen beschadigen en die bijgevolg in combinatie met andere stoffen kanker kunnen veroorzaken.

Campagnes

 • Federale overheid leert jongeren veilig omspringen met chemische producten op het werk

 • Europese sensibiliseringscampagne: Roadmap on carcinogens

  De ‘roadmap on carcinogens’ is een Europese bewustmakingscampagne waarbij goede praktijken op de werkvloer worden gepromoot ter preventie van risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk.
 • Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen

  In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren.
 • Campagne over kwartsstof in de bouwsector (2010-2012)

Gevaarlijke stoffen - Tools

Gegevensbank met beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden in België en de buurlanden (FOD Werkgelegenheid, DIOVA – België)

Deze gegevensbank bevat lijsten met chemische agentia waarvoor er in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden bestaan. Het Excelbestand bevat ook de classificatie geharmoniseerd volgens de CLP-verordening en de aanvullende nationale classificaties uit de verschillende landen.

Dit project resulteerde ook in bijkomende informatie over de argumentatie voor de bepaling van de grenswaarden en over de restrisico’s verbonden met een aantal van deze waarden.

De gegevensbank en de resultaten van het onderzoeksproject zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Gegevensbank met beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden in België en de naburige landen.

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Parlementaire vragen

 • 8842 & 8972 Kamer - De studie over de gevolgen van asbest | Kankerrisico bij arbeiders die met asfalt werken

In de praktijk

 • Campagne
  Campagne
  Gevaarlijke stoffen

  Databank van praktische tools en richtsnoeren voor gevaarlijke stoffen

  De uitgebreide nieuwe databank van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat links naar belangrijke hulpbronnen en audiovisuele tools van de lidstaten, de Europese Unie en daarbuiten, en een aantal nieuwe casestudy's in het kader van de huidige campagne...
 • E-tool
  E-tool
  Gevaarlijke stoffen

  E-tool gevaarlijke stoffen

  In het kader van de campagne "Een gezonde werkplek" lanceerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de e-tool gevaarlijke stoffen. Deze interactieve digitale tool voorziet bedrijven van informatie en adviezen die zij nodig hebben om de veiligheids- en...
 • Napo
  Napo
  Gevaarlijke stoffen

  Napo in een stoffige werkplaats

  De film “Napo in... een stoffige werkplaats” toont enkele werksituaties waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan houtstof, metaaldeeltjes, meel of andere soorten stof. In de lijn van de campagne voor een gezonde werkplek “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” toont deze Napo-film hoe...
 • database.jpg
  Gevaarlijke stoffen

  Database met 120.000 chemische stoffen

  Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt zijn belangrijke database met 120.000 chemische stoffen ter beschikking.

Nieuws en evenementen

17.02.2021

Op de blog: zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen

Recent is er een speciale editie van het ‘Chemical Accident Prevention & Preparedness’ bulletin gepubliceerd over zuurstofgerelateerde branden in...
droogijs
droogijs
27.11.2020

Op de blog: Veilig omgaan met droogijs

Ieder jaar zijn er wereldwijd incidenten met gekoeld vervoer met droogijs. De Europese Industriële Gas Organisatie (EIGA) sensibiliseert over deze...

Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” 2019

13.11.2019 10:11 to 31.12.2019 00:12
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn partners en belanghebbenden kwamen op 12 en 13 november 2019 in...
silicose
silicose
05.11.2019

Op de blog: Silicose in opmars?

Silicose wordt veroorzaakt door het inademen van kwartsstof. De laatste jaren zijn bij het verwerken van composietstenen keukenbladen, nieuwe...
Winner
Winner
04.11.2019

Winnaar van de Belgische selectie van de Awards voor goede praktijken gelauwerd tijdens Belgisch slotcolloquium van de campagne

In het kader van de 14e editie van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek van het Europees Agentschap voor veiligheid en...
Gevaarlijk stoffen
Gevaarlijk stoffen
18.10.2019

Kwetsbare werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen

Een nieuw informatieblad van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat over kwetsbare werknemers en...
award winner
award winner
27.09.2019

Winnaars van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

In het kader van de 14e editie van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek van het Europees Agentschap voor veiligheid en...
risks
risks
14.05.2019

Op de blog: onderzoek naar de meest gevaarlijke stoffen en risicosectoren in de EU

Het onderzoek in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en uitgevoerd door het Instituut voor...
samenwerking
samenwerking
13.05.2019

Op de blog: samenwerking tussen EU-OSHA en ECHA voor beter beheer van gevaarlijke stoffen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werken samen als...
Federal truck
Federal truck
27.03.2019

Campagne over etikettering van gevaarlijke producten

In een volledig ingerichte vrachtwagen, de “Federal Truck”, worden leerlingen van het beroepsonderwijs en het technisch onderwijs geïnformeerd over...