CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Thema's | Gevaarlijke stoffen

Print RSS

Gevaarlijke stoffen

Chemische agentia zijn chemische stoffen en mengsels van deze stoffen.

Chemische agentia kunnen:

 • in zuivere vorm voorkomen (dan noemt men ze stoffen);
 • een mengsel zijn;
 • het gewild resultaat zijn van een productieproces (bijvoorbeeld verf);
 • het ongewild maar niet te voorkomen resultaat zijn van een productieproces (bijvoorbeeld lasrook);
 • al dan niet op de markt worden gebracht.

Kankerverwekkende of carcinogene agentia zijn chemische agentia die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.

Mutagene stoffen zijn stoffen die het menselijk erfelijk materiaal kunnen beschadigen en die bijgevolg in combinatie met andere stoffen kanker kunnen veroorzaken.

Campagnes

 • Europese sensibiliseringscampagne: Roadmap on carcinogens

  De ‘roadmap on carcinogens’ is een Europese bewustmakingscampagne waarbij goede praktijken op de werkvloer worden gepromoot ter preventie van risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk.
 • Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen

  In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren.
 • Campagne over kwartsstof in de bouwsector (2010-2012)

Parlementaire vragen

 • 8842 & 8972 Kamer - De studie over de gevolgen van asbest | Kankerrisico bij arbeiders die met asfalt werken

In de praktijk

 • Gevaarlijke stoffen

  Database met 120.000 chemische stoffen

  Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt zijn belangrijke database met 120.000 chemische stoffen ter beschikking.

Nieuws en evenementen

27.03.2018

Schrijf u vóór 20 mei in om officiële partner van de Europese campagne te worden

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigt Europese en internationale ondernemingen en organisaties uit om...
18.12.2017

Nieuwe Europese campagne voor gezonde werkplekken: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

In het voorjaar van 2018 zal het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de nieuwe campagne “Gezonde werkplekken,...
07.06.2017

Nieuwe gevaarsymbolen op alle chemische producten: einde overgangsperiode

Vanaf 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel de nieuwe gevaarsymbolen dragen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een...
01.02.2017

Europese campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019

De campagne van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor 2018-2019 zal zich richten op gevaarlijke stoffen,...
15.06.2016

Inspectiecampagne rond chemische agentia in oppervlaktebehandeling van metalen

In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de...
14.06.2016

Seveso-samenwerkingsakkoord is in werking getreden

Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de 3 gewesten over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen...