CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Parlementaire vragen

Print RSS

Parlementaire vragen

U vindt hier de parlementaire vragen en antwoorden die in de kamer en de senaat gesteld worden en die verband houden met welzijn op het werk.

630 Kamer - Psychosociale klachten van werknemers

669 Kamer - Ongevallen in de landbouwsector

668 Kamer – Werkmotivatie

21113 Kamer - De naleving van de wetgeving inzake het gebruik van de talen door de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk

21344 Kamer - Het asbestdossier bij de MIVB

5-6543 Senaat - Totale rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken - Overtredingen - Sancties

724 Kamer - De verplichte risicoanalyse in het kader van de beveiliging van liften

17290 Kamer - Het overleg en de samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren en behandelend geneesheren

17898 en 18233 Kamer - Kankerverwekkende producten en reprotoxische risico’s waarmee werknemers in contact kunnen komen

16976 Kamer - Het werkplezier