Specifieke werknemerscategorieën

De wetgeving inzake het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk houdt rekening met de kwetsbaardere situatie van bepaalde categorieën werknemers en voorziet in bijzondere bepalingen voor deze groep. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse moet de werkgever ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van deze werknemers. De Codex over het welzijn op het werk (Boek X, Titels 1 tot 5) bevat een aantal specifieke titels die van toepassing zijn op de volgende categorieën van werknemers: nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst, uitzendkrachten, jongeren op het werk, stagiairs en zwangere of borstvoeding gevende werknemers.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, onder het thema Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën.

Ook andere arbeidsvormen, die niet als dusdanig in de Codex zijn opgenomen, verdienen bijzondere aandacht omdat ze specifieke kenmerken hebben. Het gaat dan onder meer over werknemers in de dienstenchequesector. Ook als de werknemer in een particuliere woning werkt, moet het door de werkgever (het dienstenchequebedrijf) gevoerde welzijnsbeleid namelijk garanderen dat de werknemers veilig en in goede gezondheid kunnen werken en dat arbeidsongevallen en beroepsziekten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Parlementaire vragen

 • 1480 Kamer - Bescherming van kwetsbare groepen in ondernemingen

In de praktijk

 • koude.jpg
  Thermische omgeving

  Werken bij koude temperaturen

  Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?
 • Psychosociale risico’s (PSR) / Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Europees project UniSAFE "Stop gendergerelateerd geweld in de academische wereld”

  Het Europese project UniSAFE "Ending gender-based violence in academia" heeft een reeks tools klaar om aan de slag te gaan bij het aanpakken van ongewenst gedrag in de academische wereld...
 • Belgisch focal point EU-OSHA

  Oproep tot het inzenden van nominaties voor de Awards voor goede praktijken van EU-OSHA

  De Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn nationale focal points, zijn een erkenning voor organisaties die een uitstekende en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan veiligheid...
 • OIRA / Risicoanalyse

  OiRA in België: ontdek de nieuwe functies

  Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  Onderwijs

  Interactief spel om studenten te leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

  In het kader van de “Roadmap on Carcinogens”, de Europese campagne om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (ofwel carcinogenen) in de werkcontext te verminderen, heeft de FOD Werkgelegenheid een interactief spel gelanceerd om studenten vertrouwd te maken met de maatregelen die genomen...

Nieuws en evenementen

 • 23.02.2024

  Op de blog: Menopauze bespreekbaar maken op het werk

  In 2021 en 2022 deed Securex een grote welzijnsbevraging over de menopauze. In 2023 werden de resultaten gepubliceerd. De laatste tijd is er ook in...
 • 21.02.2024

  Publicatie KB rond voorwaarden voor het op de markt brengen van CO2-meters voor de opvolging van de binnenluchtkwaliteit

  Op woensdag 21 februari 2024 werd het koninklijk besluit (KB) van 7 februari 2024 tot bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van...
 • 20.02.2024

  Rapport van de IAO over de platformeconomie: wetgeving en praktijk

  De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft een rapport gepubliceerd over de wetgeving en praktijk rond platformwerk. Het rapport draagt bij...
 • 19.02.2024

  Op de blog: de impact van klimaatuitdagingen op werknemers

  Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 28 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het...
 • 15.02.2024

  Rapport van EU-OSHA over mentale gezondheid op het werk na COVID-19

  Sinds de COVID-19-pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Een nieuw rapport van het...