Specifieke werknemerscategorieën

De wetgeving inzake het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk houdt rekening met de kwetsbaardere situatie van bepaalde categorieën werknemers en voorziet in bijzondere bepalingen voor deze groep. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse moet de werkgever ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van deze werknemers. De Codex over het welzijn op het werk (Boek X, Titels 1 tot 5) bevat een aantal specifieke titels die van toepassing zijn op de volgende categorieën van werknemers: nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst, uitzendkrachten, jongeren op het werk, stagiairs en zwangere of borstvoeding gevende werknemers.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, onder het thema Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën.

Ook andere arbeidsvormen, die niet als dusdanig in de Codex zijn opgenomen, verdienen bijzondere aandacht omdat ze specifieke kenmerken hebben. Het gaat dan onder meer over werknemers in de dienstenchequesector. Ook als de werknemer in een particuliere woning werkt, moet het door de werkgever (het dienstenchequebedrijf) gevoerde welzijnsbeleid namelijk garanderen dat de werknemers veilig en in goede gezondheid kunnen werken en dat arbeidsongevallen en beroepsziekten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Parlementaire vragen

 • 1480 Kamer - Bescherming van kwetsbare groepen in ondernemingen

In de praktijk

 • Lawaai / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) / KMO
  Landbouw, bosbouw en visserij / Industrie / Bouw

  “EarCovered at Work”: inspiratiegids rond gehoorbescherming

  In juni 2023 stelde de Arteveldehogeschool in Gent tijdens een inspiratiedag de onderzoeksresultaten van “EarCovered at work”, het onderzoeksproject rond het gebruik van gehoorbescherming op het werk, voor.
 • Psychosociale risico’s (PSR)

  Analyse van werkgerelateerde psychosociale risico’s: vragenlijstmethode

  De FOD Werkgelegenheid ontwikkelde een vragenlijstmethode waarmee werkgevers zelfstandig een risicoanalyse psychosociale risico’s kunnen uitvoeren.
 • Thermische omgeving / Beschermingsmiddelen

  Hitte op het werk: richtsnoeren van EU-OSHA in meerdere talen

  In de zomermaanden vormt hittestress in een reëel risico voor werknemers. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft daarom een aantal richtsnoeren ontwikkeld, die nu in meerdere Europese talen beschikbaar zijn, waaronder het Nederlands.
 • Thermische omgeving / Beschermingsmiddelen

  OSHwiki-artikel over de impact van de klimaatverandering

  Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belicht de belangrijke gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk.
 • OIRA / Risicoanalyse
  Administratieve en ondersteunende diensten / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

  OiRA Bureau

  In mei 2023 werd een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) rond bureauwerk gelanceerd. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk kantoorwerk zoals notariaten, advocatenkantoren, uitzendkantoren, bank- en verzekeringskantoren, boekhoudkantoren, IT-...

Nieuws en evenementen

 • 26.09.2023

  Openingsrede van de Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad voor het Arbeidshof Brussel

  Tijdens de openbare en plechtige zitting ter gelegenheid van de opening van het nieuw gerechtelijk jaar van het Arbeidshof in Brussel op 4 september...
 • 21.09.2023

  Op de blog: genomineerden en prijswinnaars Matexpo awards 2023

  Matexpo, de vakbeurs voor bouwmaterieel, vierde van 6 tot en met 10 september 2023 haar 40ste editie in Kortrijk Xpo. Belangrijk thema dit jaar was...
 • 19.09.2023

  Aanpassing van de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming inzake waarschuwing en alarm bij de organisatie van brandbestrijding

  Op 15 september 2023 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2023 tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de...
 • 18.09.2023

  Nieuw interactief spel om studenten te leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

  In het kader van de “Roadmap on Carcinogens”, de Europese campagne om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (ofwel carcinogenen) in de...
 • 15.09.2023

  VGW-Barometer van EU-OSHA uitgebreid

  Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een aantal nieuwe indicatoren en functies toegevoegd aan de VGW-...