Instrumenten voor veiligheidsactoren tijdens de campagne ‘Lever veilig’

De sensibiliseringscampagne ‘Lever veilig’ van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) is halfweg. Begin 2014 start dan de handhavingsgolf van de arbeidsinspectie. Op een meeting van 19 maart 2013 heeft het NAVB een mooi overzicht gegeven van de stand van zaken en de instrumenten die ter beschikking zijn voor de diverse veiligheidsactoren.

Instrumenten

Het NAVB heeft een aantal instrumenten uitgewerkt die ter beschikking staan van de diverse veiligheidsactoren:

Oproep

Tijdens de meeting heeft het NAVB een speciale oproep uitgebracht aan studiebureaus, architecten, veiligheidscoördinatoren ontwerp, opdrachtgevers en opleidingsverstrekkers (bouwopleidingen in de ba-ma structuur en opleidingen in het kader van veiligheidscoördinator niveau A en B) om ook in het kader van de Europese campagne ‘Samen sterk voor preventie’ deze campagne ‘Lever veilig’ mee te ondersteunen. Diverse veiligheidsactoren ondersteunen reeds deze campagne en in de gespecialiseerde pers is er al ruchtbaarheid aan gegeven.

Meer info