Wetgeving aerosols en de CLP-verordening

Een studiedag over aerosols vond plaats op 26 november 2014, georganiseerd door DETIC, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van zepen, cosmetica, wasmiddelen, onderhoudsproducten, hygiëne en toiletartikelen, kleefstoffen, aanverwante producten en uitrusting, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie).

De 2 presentaties van de FOD Economie over het wetgevend kader en de conformiteit van aerosols kunt u raadplegen op de website van de FOD Economie:

De andere verplichting, de nieuwe CLP-bepalingen en diverse publicaties kan u vinden op een specifieke webpagina van de FOD Economie: Veiligheid van aerosols

Meer informatie over de studiedag staat op de website van Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences: Infosessie: 'U brengt aerosols op de markt… Heeft u wel aan alles gedacht?'

Meer info

Artikel op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC: Spuitbussen nu ook gelabeld volgens CLP-regels