Preventiebeleid stress en burn-out (2019, FOD Sociale zekerheid)

Burn-out vormt een belangrijk maatschappelijk probleem. Daarom lanceerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in het kader van een nationaal geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out op 8 april 2019 een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort een website, waar bruikbare informatie en tips worden gegeven. Verder kregen 12 innovatieve en multidisciplinaire pilootprojecten de nodige subsidies om een actieplan tegen burn-out uit te rollen.

Website “Stress en burn-out”

De website “Stress en burn-out" richt zich naar verschillende doelgroepen. Zowel burgers en hun omgeving, zorgverleners en werkgevers worden aangesproken. Het doel van de campagne is hen te informeren en de nodige tools aan te reiken voor de preventie en detectie van burn-out, zodat ze mensen kunnen oriënteren naar de juiste instanties voor ondersteuning.

De website wil het antwoord bieden op heel wat vragen:

  • Wat kan ik zelf doen om mijn lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn te verbeteren?
  • Hoe burn-outsymptomen herkennen bij een collega en hoe hem/haar ondersteunen?
  • Bij welke instanties kan men terecht voor ondersteuning?
  • Wat kan een werkgever doen om burn-out te voorkomen of werknemers na burn-out opnieuw te integreren op de werkvloer?
  • Welke financiële tussenkomsten geeft het ziekenfonds?

Op de website vindt men ook videogetuigenissen van zowel psychiaters, leidinggevenden als werknemers.

Geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out

Midden januari 2019 kregen 12 pilootprojecten groen licht, de nodige financiële steun en begeleiding. Ze werkten gedurende een jaar aan het omzetten van een preventiebeleid in effectieve en concrete acties om mentale aandoeningen die werk-gerelateerd zijn grondig en systemisch aan te pakken. Het was een participatief traject, waarbij zeer veel diverse actoren (experten, mensen uit het werkveld, beleidsmedewerkers…) betrokken werden. Meer info daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out.