In de praktijk

OIRA / Risicoanalyse
Administratieve en ondersteunende diensten / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

OiRA Bureau

In mei 2023 werd een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) rond bureauwerk gelanceerd. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk kantoorwerk zoals notariaten, advocatenkantoren, uitzendkantoren, bank- en verzekeringskantoren, boekhoudkantoren, IT-...
OIRA
Huishoudens

OiRA Dienstboden

Op 15 mei verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 7 mei 2023 tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel.

Veiligheidssignalering- en symbolen met Napo

Eind april 2023 bracht het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een herwerkte versie uit van het Napo-filmpje “Napo in…De beste signalen”.
Psychosociale risico’s (PSR)

Combat Harassment Tool (CHAT)

Recent lanceerde de KULeuven de Combat Harassment Tool (CHAT), een online screeningstool voor ongewenst gedrag op het werk.
Basiseisen (arbeidsplaatsen)

FAQ binnenluchtkwaliteit

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft onlangs een lijst met veel gestelde vragen (“Frequently Asked Questions” of FAQ) rond de nieuwe maatregelen inzake binnenluchtkwaliteit bijgewerkt.

EU-OSHA lanceert verbeterde OSHwiki

OSHwiki, de op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) met informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), is vernieuwd voor meer gebruiksgemak.