14406 Kamer: De link die moet worden gelegd tussen de gezondheid van de patiënten en die van de zorgverstrekkers in ziekenhuizen

Integraal verslag - Commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing 14/07/2009 - Vraag gesteld door Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!)