Brandpreventie - Regelgeving

  • Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk
  • Het artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
  • Titel 5 betreffende de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op:

  • De website besafe van de FOD Binnenlandse Zaken, onder de rubriek Brandpreventie professionals;
  • De website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandveiligheid.