Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Regelgeving

De wettelijke bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn terug te vinden in:

  • hoofdstuk V "Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen" van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  • het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid onder de rubriek Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.