Toegankelijkheidsverklaring

De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.beswic.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet aan (al) de toegankelijkheidseisen voor toegankelijkheid.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op een snelle controle van enkele pagina's van de site door de communicatiedienst van de FOD Werkgelegenheid met behulp van de BOSA Accesibility Check. Er wordt gewerkt aan een meer volledige beoordeling van de naleving van de toegankelijkheidscriteria van de website.

Niet – toegankelijke inhoud

Verschillende elementen zijn niet toegankelijk, waaronder:

  • Het contrast van enkele elementen is niet voldoende.
  • De html-structuur van de site en de inhoud van sommige pagina's (hiërarchie van titel en ondertitels) is niet altijd consistent. Dit geldt ook voor sommige tabellen (gebruik van headers).
  • Niet voor alle niet-tekstuele elementen zijn correcte tekstuele alternatieven voorzien (afbeeldingen, tabellen).
  • De navigatie is niet optimaal.
  • Het contactformulier is niet volledig toegankelijk (verplichte velden niet correct aangegeven).

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8/12/2020

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 8/12/2020

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen door een e-mail te sturen naar redac.website@werk.belgie.be.

Handhavingsprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op de website werk.belgie.be onder de rubriek Contact > Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: www.federaleombudsman.be