Rij niet te vlug langs wegenwerken

Langs Belgische wegen zijn er frequent wegenwerken. Het correct naleven van de snelheidslimieten in deze zones is zowel voor de verkeersveiligheid als voor de veiligheid van de wegenwerkers van groot belang.

De ‘Société de Financement Complémentaire des infrastructures’ (Sofico) en het Waals Ministerie van Openbare Werken hadden in maart 2015 een preventiecampagne opgezet: Campagne de sensibilisation au danger de la vitesse excessive a l’approche d’un chantier

Campagne ‘Un chantier, levez le pied!’

De campagne is gebaseerd op resultaten van een enquête op Europees niveau in 2015. Zeven op 10 Belgen “vergeten” immers te vertragen in de buurt van werven. In de maand maart 2015 was die boodschap op 300 borden langs Waalse wegen te zien.

In dit persbericht vindt u een korte samenvatting van de enquête: Baromètre européen de la conduite responsable 2015 : comment les Belges se comportent-ils au volant ? (PDF)

Ook het RTBf-programma “Contacts” (de tegenhanger van het VRT-programma “Kijk uit”) heeft er een TV-spot aan gewijd: Contacts - Un chantier, je lève le pied !

In de zomer van 2018 is de campagne “Chantier ? Lève le pied !” herhaald.

Andere initiatieven

In 2010 heeft het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) een Witboek Wegenwerken uitgebracht. Hierin zijn acties opgesomd die bij de uitvoering van wegenwerken de verschillende intervenanten kunnen ondernemen om de risico’s te beperken.

Ook tijdens de grote werkzaamheden van een paar jaar geleden op Vlaamse wegen zijn er zowel campagnes geweest om de hinder voor de weggebruiker te beperken als om de snelheid te beperken: Actieplan Minder Hinder - Betere organisatie, betere informatie en striktere handhaving

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 3 mei 2012 van het Vlaams Parlement was er een parlementaire vraag over onbemande camera’s langs werven op autosnelwegen: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken - Vergadering van 03/05/2012 - Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over onbemande camera’s langs werven op autosnelwegen (PDF)

De TV uitzendingen “Kijk uit” op de VRT en “Contacts” op de RTBf willen met verkeersveiligheidsfilmpjes bij weggebruikers de veiligheid bij wegenwerken onder de aandacht brengen. Bekijk op You tube deze filmpjes daarover:

Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer lanceert in de zomer van 2018 een campagne met 5 affiches.

Meer info