Einde verplichtingen Generieke gids “Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie”

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, is de “nazorgfase” geëindigd, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids (PDF, 6.97 MB) “Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie” in werking. De gids was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de experten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de Minister van Werk.

De gids was niet enkel gericht op de COVID-19 crisis, maar ook bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën. Het instrument bevat preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, en dat ondernemingen niet (of zo weinig mogelijk) moeten overgaan tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van de activiteiten.

De Generieke Gids blijft, ook na afloop van de “nazorgfase”, een inspiratiebron voor het nemen van de nodige maatregelen om virusoverdracht tegen te gaan.

Lees de volledige mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis op de website van de FOD Werkgelegenheid: Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis.

Bekijk voor meer informatie ook het thema Coronavirus op de website van de FOD Werkgelegenheid.