Risktrainer voor schoonheidsspecialisten

Twee beroepsverenigingen voor schoonheidsspecialisten, nl. de Beroepsvereniging voor Bio-esthetiek en Kosmetologie (BESKO) en de Nationale Unie der Belgische Estheticiennes (NUBE) hebben de risktrainer als publicatie uitgegeven.

De 7 welzijnsdomeinen (arbeidsveiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie, psychosociaal welzijn, milieu en verfraaiing der arbeidsplaatsen) zijn uitgewerkt met concrete voorbeelden en oplossingen voor de sector van de schoonheidsspecialisten. De gids is wel gebaseerd op o.a. Sobane en risktrainer voor de kappers. Voor de kappers bestaat er ook een OiRA.

De publicatie is beschikbaar op de website van BESKO: Risktrainer voor de schoonheidsspecialist (PDF, 3,40 MB).

Ook het Nederlandse ANBOS heeft het “Richtsnoer Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en Milieu” uitgegeven.

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Om de belangen van hun leden te verdedigen zijn beide beroepsverenigingen, als sectorcommissie 10 - personenzorg, lid van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en kunnen ze via deze weg hun belangen verdedigen.

Parlementaire vragen

Schoonheidsspecialisten en kappers komen in contact met chemische stoffen. Rond chemische stoffen bij kappers zijn al enkele parlementaire vragen gesteld. Een overzicht ervan is beschikbaar op deze BeSWIC website: Parlementaire vragen - sector kappers.