28 april 2018: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

05.04.2018
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) organiseert ieder jaar op 28 april de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (Safeday). Deze dag staat jaarlijks in het teken van de arbeidsongevallen waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de dodelijke arbeidsongevallen die dagelijks gebeuren. Op deze dag promoot de IAO veilige en gezonde jobs en initiatieven om het aantal arbeidsongevallen naar beneden te halen.

Dit jaar werden de ‘Safeday’ en de Werelddag tegen kinderarbeid (WDACL) samengevoegd in een gemeenschappelijke campagne om de veiligheid en gezondheid van jonge werknemers te verbeteren en om een einde te maken aan de kinderarbeid.

De campagne heeft als doel het bereiken van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te versnellen, waaronder:

  • het verdedigen van de rechten van de werknemers, het bevorderen van de veiligheid op de werkplek en tegen 2030 het waarborgen van de bescherming van alle werknemers;
  • tegen 2025 een einde te maken aan kinderarbeid in alle vormen.

Om deze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om een holistische benadering aan te nemen met het oog op het uitschakelen van kinderarbeid en tot aanmoediging van een preventiecultuur inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) ten gunste van de arbeidskrachten in de wereld van morgen.

De 541 miljoen jonge werknemers van 15 tot 24 jaar, waarvan 37 miljoen in gevaarlijke jobs, vertegenwoordigen meer dan 15% van de beroepsbevolking in de wereld en lijden aan een cijfer van niet dodelijke arbeidsongevallen dat tot 40% hoger ligt dan bij werknemers ouder dan 25 jaar.

Talloze factoren kunnen de kwetsbaarheid van jongeren voor de risico's inzake VGW verhogen, zoals hun fysiek en psychologisch ontwikkelingsstadium, hun gebrek aan beroepservaring en opleiding, hun beperkte kennis van de gevaren in verband met het werk en hun gebrek aan onderhandelingsbekwaamheid dat hen ertoe kan aanzetten om taken of banen in slechte arbeidsomstandigheden te aanvaarden.

Met de campagne ‘Safeday 2018’ onderstreept de IAO dat het van cruciaal belang is om deze uitdagingen aan te gaan en om de veiligheid en de gezondheid van jonge werknemers te verbeteren, niet alleen om waardige arbeid voor jongeren te bevorderen, maar ook om gevaarlijke kinderarbeid en ook alle andere vormen van kinderarbeid te bestrijden.

(Bron: IAO)