CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Nieuws en evenementen

Print RSS

Nieuws en evenementen

Evenement

Sensibiliseringssessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal in de loop van 2018...
19.02.2018
Bouw

Op de blog: veiligheidsrichtlijnen voor diepfundeerders

De Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF) hield op 8 september 2017 tijdens de MATEXPO vakbeurs zijn eerste studiedag. In 2017 werd...
16.02.2018

De nieuwe Esener-2-analyse maakt duidelijk dat er grote discrepanties bestaan in het beheer van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk

In een nieuw rapport over de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) wordt een brede...
25.01.2018
KMO

Veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen in de EU: van beleid naar praktijk

De Europese Waarnemingspost voor risico's (ERO) van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een...
17.01.2018
Oudere werknemers

Rapport over arbeidsomstandigheden van werknemers van verschillende leeftijd

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een rapport gepubliceerd over de...
16.01.2018
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Strengere en nieuwe grenswaarden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen

De nieuwe Europese richtlijn 2017/2398 wijzigt de richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van...