Nieuws en evenementen

23.02.2024
Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Oudere werknemers / Gender

Op de blog: Menopauze bespreekbaar maken op het werk

In 2021 en 2022 deed Securex een grote welzijnsbevraging over de menopauze. In 2023 werden de resultaten gepubliceerd. De laatste tijd is er ook in...
21.02.2024
Basiseisen (arbeidsplaatsen)

Publicatie KB rond voorwaarden voor het op de markt brengen van CO2-meters voor de opvolging van de binnenluchtkwaliteit

Op woensdag 21 februari 2024 werd het koninklijk besluit (KB) van 7 februari 2024 tot bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van...
20.02.2024

Rapport van de IAO over de platformeconomie: wetgeving en praktijk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft een rapport gepubliceerd over de wetgeving en praktijk rond platformwerk. Het rapport draagt bij...
19.02.2024
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Beroepsziekten

Op de blog: de impact van klimaatuitdagingen op werknemers

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 28 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het...
15.02.2024
Psychosociale risico’s (PSR)

Rapport van EU-OSHA over mentale gezondheid op het werk na COVID-19

Sinds de COVID-19-pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Een nieuw rapport van het...
14.02.2024
Arbeidsplaatsen / Arbeidsorganisatie / Arbeidsongevallen

Op de blog - Sociale fraude en mensenhandel: campagnes, onderzoeksprojecten, informatiebronnen en wetgevende initiatieven

Vaak gebruiken bedrijven onderaannemingsketens om arbeidsrelaties te verhullen, belastings- en socialezekerheidverplichtingen te omzeilen,...