Arbeidsomstandigheden in mondiaal perspectief

06.06.2019
Het rapport “Working conditions in a global perspective” over de arbeidsomstandigheden in een mondiaal perspectief is het resultaat van een baanbrekend project van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound). Het bevat een vergelijkende analyse van de kwaliteit van jobs van ongeveer 1,2 miljard werknemers in Europa, Azië en Amerika.

Jobkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt van beleidsmakers over de hele wereld. Er zijn voor werknemers, voor de ondernemingen en organisaties waarvoor zij werken en voor de maatschappij voordelen verbonden aan hoogwaardige banen. Banen van slechte kwaliteit brengen kosten mee.

In het rapport worden er 7 aspecten van jobkwaliteit geanalyseerd:

  • fysieke omgeving;
  • werkintensiteit;
  • kwaliteit van de arbeidstijd;
  • sociale omgeving;
  • vaardigheden en ontwikkeling;
  • vooruitzichten;
  • inkomsten.

Hoewel er voor die aspecten van jobkwaliteit tussen de landen grote verschillen zijn, zijn er ook belangrijke overeenkomsten.

Door de positieve en negatieve aspecten van de kwaliteit van banen in verschillende landen en samenlevingen te analyseren, biedt het rapport een manier om verder te kijken dan de nationale verklaringen. Zo kan men vaststellen hoe bepaalde groepen werknemers meer worden getroffen dan andere en kan men de specifieke problemen voor vrouwelijke werknemers overal ter wereld beter begrijpen. Bijgevolg kan een op feiten gebaseerde beleidsvorming een ondersteuning bieden aan het verbeteren van de kwaliteit van banen.

Lees er meer over op de website van Eurofound:

(bron: Eurofound)