Artikel van Eurofound over de uitdagingen van telewerk

12.10.2021
Een artikel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) legt op basis van de resultaten van een enquête de uitdagingen van telewerk bloot. Werknemers willen telewerken, maar lange werktijden, isolatie en ontoereikende uitrusting moeten worden aangepakt.

De COVID-19 pandemie heeft voor een enorme toename van telewerk gezorgd. Wat aanvankelijk een noodgedwongen aanpassing was, lijkt steeds meer ingeburgerd te geraken voor de meeste werknemers. Beleidsmakers moeten zich dan ook bewust zijn van de voor- en nadelen van telewerk, zodat zij de juiste beleidskeuzes kunnen maken om een blijvende bevordering van de arbeidsomstandigheden van werknemer te verzekeren.

Uit de enquête van Eurofound blijkt dat telewerken tijdens de pandemie veel uitdagingen voor de werknemers met zich meebracht, vooral in verband met de organisatie van de arbeidstijd. Daarnaast kwamen ook problemen rond de scheiding tussen werk en gezin, welzijn en de fysieke werkomgeving naar voren.

Het artikel in het Engels is beschikbaar op de website van Eurofound: Workers want to telework but long working hours, isolation and inadequate equipment must be tackled.