Colloquium over de “Roadmap on carcinogens”

15.06.2017
Jaarlijks sterven meer dan 100.000 mensen in de EU als gevolg van werkgerelateerde kankers. De ‘roadmap on carcinogens’ is een initiatief om de krachten te bundelen en samen oplossingen te vinden om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen op de Europese werkplaatsen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseerde als “friend of the roadmap” op dinsdag 30 mei 2017 een colloquium over hoe beroepskankers kunnen voorkomen worden door risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende chemische agentia op de werkplek te vermijden.

Meer informatie in de module Campagnes > Europese sensibiliseringscampagne: Roadmap on carcinogens.