De nieuwe Esener-2-analyse maakt duidelijk dat er grote discrepanties bestaan in het beheer van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk

16.02.2018
In een nieuw rapport over de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) wordt een brede analyse gemaakt van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) binnen Europa. In het rapport wordt erop gewezen dat de typische veiligheidsrisico’s op het werk in de meeste gevallen goed worden aangepakt, maar dat dit minder het geval is voor gezondheidsrisico's en psychosociale risico's. De huidige ontwikkelingen moeten worden doorgetrokken, zodat gezondheidsrisico's en psychosociale risico's grondiger worden aangepakt in het kader van een omvattende VGW-benadering.

In het rapport wordt ook gesteld dat de concretisering van deze werkwijzen in bedrijven er enorm bij gebaat is als de directie en de werknemersvertegenwoordiging hun schouders eronder zetten en indien daartoe de nodige menselijke en financiële middelen worden vrijgemaakt. Grotere bedrijven en bedrijven binnen de maakindustrie leveren doorgaans meer inspanningen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Toch concentreren ook zij zich nog steeds op typische veiligheidsrisico’s in plaats van op gezondheidsrisico's en psychosociale risico's.

In het rapport wordt vermeld dat het huidige beleid van de Europese Unie en de praktijk positief op elkaar inwerken, wat de mogelijkheid biedt om verder te bouwen op de vooruitgang die in de voorbije jaren op het vlak van VGW is geboekt en om deze verbeteringen te bestendigen.

Meer informatie daarover op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk: