EU-OSHA en de EU-wetgeving

18.02.2019
Naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig bestaan staat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) even stil bij het belang van de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk van 1989. Tevens kijkt het Agentschap ernaar uit om ondersteuning te bieden aan een recenter initiatief om werkplekken in Europa veiliger en gezonder te maken: de Europese pijler van sociale rechten.