Eurofound werkprogramma 2020

03.12.2019
De raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft haar ambitieus werkprogramma voor 2020 vastgesteld, het laatste jaarprogramma van het huidige meerjarenprogramma 2017-2020.

Het werkprogramma erkent de opdracht van Eurofound om te beantwoorden aan nieuwe en opkomende informatiebehoeften van beleidsmakers in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Belangrijke punten zijn nieuwe “Flagship” rapporten over arbeidsomstandigheden en duurzaam werk, industriële relaties en de verandering van de arbeidsmarkt. Deze rapporten behandelen het uitgebreid onderzoek van Eurofound op dat gebied en belichten de uitdagingen en vooruitzichten voor toekomstig beleidsdebat en -actie.

Samen met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) zal Eurofound ook een nieuwe “European Company Survey” (Europese bedrijvenenquête) lanceren, die in meer dan 25.000 vestigingen in de EU-lidstaten werkplekpraktijken gaat documenteren met betrekking tot werkorganisatie, human resource management, gebruik van vaardigheden, vaardighedenstrategieën, digitalisering, directe werknemersparticipatie en sociale dialoog.

Meer info daarover op de website van Eurofound (in het Engels):