Europees onderzoek naar werknemersvertegenwoordiging bij de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk

04.04.2017
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat in een nieuw verslag uitvoerig in op de bevindingen van zijn kwalitatief onderzoek naar medezeggenschap en raadpleging over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Het onderzoek is een vervolgonderzoek op de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) van EU-OSHA. Het geeft aan dat de werknemersvertegenwoordiging op het gebied van VGW in heel Europa afneemt, terwijl door de directie ingestelde regelingen in verband met medezeggenschap bij VGW een stijgende lijn vertonen. De bepalende factoren en mogelijke gevolgen van deze veranderingen worden nader bestudeerd.

Meer info op de website van EU-OSHA: